Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Het komt regelmatig voor dat werkgevers een dienstverband willen beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst. In een dergelijke overeenkomst worden afspraken vastgelegd ter zake de beëindiging van het dienstverband.

Inhoud van de vaststellingsovereenkomst

De belangrijkste punten die worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst zijn:

  1. De einddatum. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de zogenaamde fictieve opzegtermijn, indien u aansluitend op het einde van het dienstverband recht wil hebben op een WW-uitkering;
  2. De transitievergoeding. Werknemers die onvrijwillig uit dienst treden en minimaal twee jaar in dienst zijn hebben recht op een transitievergoeding. De hoogte van een transitievergoeding bij ontslag hangt af van het maandsalaris en de duur van het dienstverband;
  3. Vrijstelling van werkzaamheden. In veel gevallen wordt de werknemer na ondertekening van de overeenkomst tot einde dienstverband vrijgesteld van werk. Dit biedt de mogelijkheid op zoek te gaan naar een nieuwe werkkring;
  4. Concurrentie- en/of relatiebeding. Voor beide partijen moet het na einde dienstverband duidelijk zijn hoe en of betreffende bedingen van toepassing blijven na het einde van het dienstverband;
  5. Finale kwijting. Gebruikelijk is dat werknemer en werkgever over en weer finale kwijting verlenen. Het is daarom van belang zorgvuldig te controleren of alle zaken die u geregeld wenst te hebben, ook daadwerkelijk zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.

Recht op een uitkering na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst

Indien de overeenkomst juist is geformuleerd, heeft u in de regel na het einde van het dienstverband recht op een WW-uitkering. Bent u ziek? Dan kunt u geen vaststellingsovereenkomst aangaan met uw werkgever. In beginsel komt u niet in aanmerking voor een uitkering als u arbeidsongeschikt bent en u heeft ingestemd met uw ontslag. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk. Laat uw vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een jurist!

Onderhandelen over inhoud?

De eerste (concept)overeenkomst die u wordt aangeboden bevat over het algemeen niet meteen het beste aanbod. Er is vaak nog wat onderhandelingsruimte. U kunt de onderhandelingen over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst overlaten aan een van onze specialisten. Wij spreken graag een vaste prijs met u af, zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan. Meestal is een betere regeling haalbaar en worden de volledige juridische kosten door de werkgever gedekt.

Heeft uw werkgever een vaststellingsovereenkomst aan u voorgelegd? Upload uw overeenkomst hier en ontvang binnen 24 uur een kosteloos inleidend advies. Of neem gerust vrijblijvend contact met ons op om uw opties te bespreken. Wij zijn gevestigd in Landsmeer (nabij Amsterdam) en Bussum en hebben daarnaast goed bereikbare spreekuurlocaties in Almere, Amsterdam, Den Haag en Zaandam.