Arbeidsmediation

U werkt in het bijzonder onderwijs

Het onderwijsrecht is zeer gecompliceerd. Zo werken werknemers in het bijzonder onderwijs op basis van een arbeidsovereenkomst.
Werkt u in het bijzonder onderwijs? Laat u dan altijd adviseren door een specialist in onderwijsrecht!

Ontslag in het bijzonder onderwijs

Voor opzegging is in het onderwijs géén toestemming vooraf van het UWV Werkbedrijf nodig.

Werkgevers kunnen de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen. Afhankelijk van de door de werkgever gekozen ontslagroute kan een ontslag in de onderwijssectoren primair onderwijs (bijzonder onderwijs), voortgezet onderwijs (bijzonder onderwijs), beroepsonderwijs en volwasseneducatie en hoger beroepsonderwijs achteraf worden aangevochten via de kantonrechter of via een commissie van beroep, de laatste al dan niet in samenhang met een kennelijk onredelijk ontslagprocedure.
Een ontslag in het universitair onderwijs (bijzondere universiteiten) kan achteraf aan de kantonrechter worden voorgelegd.

In het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en het hoger beroepsonderwijs wordt geen onderscheid gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Werknemers in deze onderwijssectoren zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Naast de bepalingen van de CAO zijn ook de bepalingen van het burgerlijk wetboek van toepassing.

Het universitair onderwijs maakt onderscheid tussen bijzondere en openbare universiteiten. Op aanstellingen van werknemers werkzaam in de bijzondere universiteiten zijn naast de bepalingen van de CAO ook de bepalingen van het burgerlijk wetboek van toepassing.