Arbeidsmediation

Onderwijs en arbeidsrecht

Het arbeidsrecht in het onderwijs is gecompliceerd. Werkt u in het onderwijs? Laat u dan altijd adviseren door een specialist in onderwijsrecht.

Onderwijsrecht en ontslag

In het onderwijsrecht gelden verschillende regels voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, het hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs.

In het primair onderwijs en voortgezet onderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs. Het bijzonder onderwijs kenmerkt zich doordat bij indiensttreding een akte van benoeming wordt verstrekt. Op een dienstverband in het bijzonder onderwijs zijn naast de bepalingen van de CAO ook de bepalingen van het burgerlijk wetboek van toepassing. Het openbaar onderwijs kenmerkt zich doordat bij indiensttreding een akte van aanstelling wordt verstrekt. Werknemers in het openbaar onderwijs hebben de status van semi-ambtenaar.

In het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en het hoger beroepsonderwijs wordt geen onderscheid gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Werknemers in deze onderwijssectoren zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Naast de bepalingen van de CAO zijn ook de bepalingen van het burgerlijk wetboek van toepassing.

Het universitair onderwijs maakt onderscheid tussen bijzondere en openbare universiteiten. Op aanstellingen van werknemers werkzaam in de bijzondere universiteiten zijn naast de bepalingen van de CAO ook de bepalingen van het burgerlijk wetboek van toepassing.

Wanneer u geconfronteerd wordt met een (dreigend) ontslag, dan is het van belang dat u advies vraagt aan een advocaat die is gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Mr. M.H. (Martin) Horst heeft zich toegelegd op het arbeidsrecht en meer in het bijzonder op het onderwijsrecht. Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend en kosteloos inleidend advies. Wij hebben vestigingen in Landsmeer (nabij Amsterdam) en Bussum en staan u ook graag te woord op een van onze spreekuurlocaties in Amsterdam of Den Haag. Ons kantoor kenmerkt zich door persoonlijk contact, een gunstig uurtarief en de mogelijkheid vooraf een vaste prijs af te spreken, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.