Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer kunnen op ieder moment besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. Deze afspraken worden vaak neergelegd in een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst.

Belangrijkste uitgangspunt is dat beiden partijen het dienstverband willen beëindigen. Een partij kan nimmer gedwongen worden in te stemmen met een ontslag met wederzijds goedvinden.

Waar moet u op letten bij een ontslag met wederzijds goedvinden?

  • (Fictieve) opzegtermijn
    Indien u als werknemer na een ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk bent aangewezen op een WW-uitkering, is het belangrijk dat de (fictieve) opzegtermijn in acht wordt genomen bij het bepalen van een einddatum van het dienstverband. Het recht op ww kan pas na het verlopen van de fictieve opzegtermijn ingaan.
  • Ziekte of arbeidsongeschiktheid?
    In het geval de werknemer ziek en/of arbeidsongeschikt is, moet men oppassen met een ontslag met wederzijds goedvinden. De werknemer die aanspraak moet maken op een Ziektewetuitkering en heeft ingestemd met zijn ontslag binnen twee jaar na de eerste ziektedag, maakt zich schuldig aan een zogenaamde “benadelingshandeling” op grond waarvan de uitkering geweigerd kan worden. Neemt u ingeval van ziekte/arbeidsongeschiktheid bij ontslag met wederzijds goedvinden altijd contact op met een juridisch adviseur.

De werknemer heeft twee weken bedenktermijn nadat hij/zij een vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend.

Indien u akkoord gaat met een ontslag met wederzijds goedvinden behoudt u het recht op ww uitkering, mits de vaststellingsovereenkomst of beeindigingsovereenkomst juist is geformuleerd.

Onthoud dat het eerste voorstel van de werkgever vaak niet het beste voorstel is! Over het algemeen zal over een voorstel onderhandeld worden, totdat beide partijen zich kunnen vinden in de voorwaarden voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Maar wat als partijen niet tot elkaar kunnen komen?

De werkgever zal in dat geval op een andere manier de arbeidsovereenkomst willen beëindigen. Afhankelijk van de reden van het ontslag, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Indien er sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag of een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, dient de werkgever een procedure bij het UWV te voeren. Alle overige redenen dienen ter beoordeling aan de kantonrechter te worden voorgelegd.

Twijfelt u of u akkoord moet gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden? Of bent u het niet eens met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst? Vraagt u zich af of een betere regeling haalbaar is? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend inleidend advies.