Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer kunnen op ieder moment besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. Deze afspraken worden vaak neergelegd in een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst.

Belangrijkste uitgangspunt is dat beiden partijen het dienstverband willen beëindigen. Een partij kan nimmer gedwongen worden in te stemmen met een ontslag met wederzijds goedvinden.

Waar moet u op letten bij een ontslag met wederzijds goedvinden? Onder meer de volgende punten zijn van belang:

  • De hoogte van de transitievergoeding;
  • (Fictieve) opzegtermijn en het recht op een WW- of Ziektewetuitkering;
  • Vrijstelling van werk;
  • Verval concurrentie- en/of relatiebeding;
  • Uitbetaling vakantiedagen;
  • Vergoeding van juridische kosten;
  • Finale kwijting.

Indien partijen tot overeenstemming komen en tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst overgaan, heeft de werknemer nog twee weken bedenktermijn.

Onthoud dat het eerste voorstel van de werkgever vaak niet het beste voorstel is! Over het algemeen zal over een voorstel onderhandeld worden, totdat beide partijen zich kunnen vinden in de voorwaarden voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Maar wat als partijen niet tot elkaar kunnen komen?

De werkgever zal in dat geval op een andere manier de arbeidsovereenkomst willen beëindigen. Afhankelijk van de reden van het ontslag, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Indien er sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag of een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, dient de werkgever een procedure bij het UWV te voeren. Alle overige redenen dienen ter beoordeling aan de kantonrechter te worden voorgelegd. Voor beide situaties geldt: dit zijn tijdrovende en vaak kostbare procedures, waarbij bovendien voor de werkgever lang niet zeker is dat het gewenste resultaat wordt behaald. In onze praktijk zien we dan ook regelmatig dat er voor wat betreft de hoogte van de vergoeding en overige voorwaarden nog wel wat water bij de wijn wordt gedaan.

Hulp of advies nodig?