Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Bent u ontslagen op staande voet? Ontslag op staande voet is een zeer zware maatregel. Wanneer u ontslag op staande voet krijgt, komt er een hoop onzekerheid op u af. U verliest per direct uw baan en u kunt geen aanspraak maken op een uitkering. Wanneer is ontslag op staande voet toegestaan?

In het geval van een ontslag op staande voet is geen voorafgaande toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. Een geldig ontslag op staande voet houdt in:

  • Er is sprake van een zogenaamde dringende reden;
  • Het ontslag is onverwijld gegeven;
  • De dringende reden moet gelijktijdig met het ontslag worden medegedeeld.

Er is sprake van een dringende reden, indien de werknemer zodanig gedrag vertoont of zodanige eigenschappen heeft, dat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever niet kan worden gevergd dat zij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Voorbeelden van dringende redenen zijn fraude, diefstal, agressie op de werkvloer, regelmatig te laat komen, niet voldoen aan een redelijke opdracht etcetera.

In de wet staat vermeld dat indien deze dringende reden zich voordoet, de werkgever dit onverwijld – dus direct – aan de werknemer kenbaar moet maken. Als dat niet gebeurt, dan is het ontslag op staande voet niet geldig!

Wel mag de werkgever een onderzoek instellen als zij niet helemaal zeker is van wat er precies is gebeurd. Denk daarbij aan zaken waar de verdenking speelt van diefstal, verduistering of fraude. Dit onderzoek moet wel voortvarend worden opgepakt! Daarnaast is het van belang dat de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld te reageren op de inhoud van de onderzoeksbevindingen (hoor en wederhoor).

Recht op WW-uitkering

Als u op staande voet wordt ontslagen, heeft u geen recht op een WW-uitkering. Het UWV acht u dan verwijtbaar werkloos. Indien het ontslag op staande voet terecht wordt aangevochten, maar de arbeidsovereenkomst wordt toch ontbonden of in het geval partijen het ontslag op staande voet omzetten in een neutraal ontslag met wederzijds goedvinden, heeft u wel recht op een WW-uitkering.

Ontslag op staande voet aanvechten

Hoe kunt u een ontslag op staande voet aanvechten? U moet binnen twee maanden na het ontslag de kantonrechter verzoeken het ontslag op staande voet te vernietigen. Naast deze vernietigingsprocedure, kunt u doorbetaling van het loon en wedertewerkstelling vorderen in een kort geding procedure.

Soms is het ook nog mogelijk om in overleg het ontslag op staande voet om te zetten in een ontslag met wederzijds goedvinden.

Kampt u met een ontslag op staande voet? Van belang is dat u niet stil zit. Wij adviseren daarom direct juridische hulp in te schakelen van een ervaren arbeidsrecht advocaat. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend inleidend advies. Wij zijn gevestigd in Landsmeer (nabij Amsterdam) en Bussum en hebben daarnaast goed bereikbare spreekuurlocaties in Amsterdam, Den Haag, Almere en Zaandam.