Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Wanneer

Voor een geldig ontslag op staande voet is geen voorafgaande toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Wel is vereist dat:

  • Er sprake is van een dringende reden: daarvan is bijvoorbeeld sprake ingeval van fraude, diefstal, agressie op de werkvloer, regelmatig te laat komen etc;
  • Het ontslag onverwijld is gegeven én de dringende reden gelijktijdig met het ontslag is medegedeeld: voldoet de werkgever daar niet aan, dan houdt het ontslag geen stand. De werkgever mag wel een onderzoek instellen naar de gebeurtenissen, maar zo’n onderzoek moet voortvarend worden opgepakt. Daarnaast moet de werknemer in de gelegenheid worden gesteld te reageren op de bevindingen van het onderzoek (hoor en wederhoor).

Aanvechten of vergoeding vorderen

Lees ook: Ontslag op staande voet na meenemen plastic tasje door Action medewerker onterecht.

Gezien de ernstige gevolgen van een ontslag op staande voet is het vrijwel altijd raadzaam het ontslag aan te vechten. Dat gebeurt door het indienen van een verzoekschrift strekkende tot vernietiging van het ontslag. Er kan ook voor worden gekozen om te berusten in het ontslag en een billijke vergoeding en de transitievergoeding te vorderen. Zo’n verzoekschrift moet binnen twee maanden na het ontslag worden ingediend. De procedure eindigt met een beschikking van de kantonrechter. Kan een van beide partijen zich niet vinden in de uitspraak, dan is hoger beroep mogelijk.

Omzetten in een ontslag met wederzijds goedvinden

Een andere mogelijkheid is het treffen van een regeling met de werkgever, waarbij het ontslag op staande voet wordt omgezet in een ontslag met wederzijds goedvinden. Na een ontslag met wederzijds goedvinden, mits correct vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, heeft u recht op een WW-uitkering en in beginsel recht op de transitievergoeding. De praktijk leert ons dat bij werkgevers regelmatig bereidheid bestaat een regeling te treffen. Een procedure betekent immers voor beide partijen onzekerheid.

Gevolgen WW

Na een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet bestaat er geen recht op een WW-uitkering. Dat komt omdat het UWV u in dat geval verwijtbaar werkloos acht.

Transitievergoeding

Een geldig ontslag op staande voet hoeft echter niet zonder meer te betekenen dat u geen recht heeft op de transitievergoeding. De maatstaf voor een geldig ontslag op staande voet is anders dan de maatstaf voor het verspelen van het recht op transitievergoeding. Voor dat laatste ligt de lat een stuk hoger, zo blijkt uit de jurisprudentie. Dat betekent dat ondanks een geldig ontslag op staande voet, in veel gevallen wel degelijk recht bestaat op betaling van de transitievergoeding.

De kosten

Een eerste gesprek is altijd kosteloos en verplicht u tot niets. Besluit u onze hulp in te schakelen voor het aanvechten van het ontslag? Dan kijken wij eerst of u in aanmerking komt voor een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand). U betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Geen toevoeging? Dan spreken we graag een vaste prijs met u af. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Meer weten?

  • Stel uw vraag via het contactformulier, of
  • Maak een afspraak voor een gratis inloopspreekuur, of
  • Bel voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak op kantoor. U bereikt ons op: 020-4823141.