Werkgevers

Op deze pagina treft u informatie aan die specifiek relevant is voor werkgevers. Heeft u na het lezen nog vragen? Wij geven u graag een gericht advies.

Aanzegplicht

Per 1 januari 2015 moeten alle tijdelijke contracten die minstens zes maanden hebben geduurd schriftelijk een maand van tevoren worden aangezegd. Lees meer

Zieke werknemer

Een werknemer die als gevolg van ziekte niet kan werken, of maar deels kan werken, is arbeidsongeschikt. In het dagelijks taalgebruik spreken we over een zieke werknemer. Hoewel arbeidsongeschikt de lading juridisch beter dekt, hanteren wij het begrip “ziek”. Lees meer