Arbeidsovereenkomst opzeggen

Arbeidsovereenkomst opzeggen

Wanneer kunt u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer opzeggen? En waar dient u rekening mee te houden?

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen:

  • Na verkrijging van een ontslagvergunning van het UWV;
  • Met instemming van de werknemer.

U kunt de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen, met inachtneming van de geldende opzegtermijn, na verkrijging van een ontslagvergunning van het UWV. Het UWV is slechts bevoegd ingeval van een bedrijfssluiting dan wel bedrijfseconomische omstandigheden of na twee jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Indien er sprake is van een andere ontslagreden, kan er nog wel worden opgezegd met instemming van de werknemer. U kunt schriftelijk opzeggen met instemming van de werknemer, mits er sprake is van een redelijke grond, er geen herplaatsing mogelijk is binnen redelijke termijn en al dan niet met behulp van scholing. Let wel: de werknemer dient gewezen te worden op de bedenktermijn van 14 dagen! Indien de werknemer niet instemt met de opzegging, dient u zich te wenden tot de kantonrechter.

U bent een ontslagvergoeding verschuldigd aan werknemers als het initiatief tot beëindiging van het dienstverband bij u ligt.

Meer weten?

  • Stel uw vraag via het contactformulier, of
  • Maak een afspraak voor een gratis inloopspreekuur, of
  • Bel voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak op kantoor. U bereikt ons op: 020-4823141.