arbeidsongeschiktheid_werknemer

Zieke werknemer

Een werknemer die als gevolg van ziekte niet kan werken, of maar deels kan werken, is arbeidsongeschikt. In het dagelijks taalgebruik spreken we over een zieke werknemer. Hoewel arbeidsongeschikt de lading juridisch beter dekt, hanteren wij het begrip “ziek”.

Stappenplan zieke werknemer

Hoe en wanneer begint een werkgever aan de re-integratie van een zieke werknemer? Hoe gaat een werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk? Behoudt een werknemer tijdens ziekte altijd recht op loon? Hoe wordt een loonsanctie voorkomen? Zomaar een aantal vragen waaruit volgt dat bij  verzuim van een zieke werknemer een hoop komt kijken. Van belang is dan ook dat u als werkgever de juiste stappen doorloopt. De voor werkgevers cruciale stappen tijdens arbeidsongeschiktheid van een werknemer hebben wij uiteengezet in een stappenplan. Dat stappenplan treft u hier aan: Stappenplan bij een zieke werknemer.

Coronavirus – veelgestelde vragen

Op werkgevers komen als gevolg van het Corona-virus veel vragen en (financiële) onzekerheden af. We schreven hierover een artikel (Werkgeversvragen over het Corona-virus), waarin de meest gestelde vragen worden beantwoord.

Geen enkele casus is vergelijkbaar. Heeft u na het lezen van het bovenstaande nog behoefte aan overleg, bel dan gerust: 020 – 482 31 41. Of leg uw vraag voor door middel van het contactformulier of per e-mail: info@adtadvocaten.nl. Onze arbeidsrecht advocaten hebben jarenlange ervaring en hebben zich uitsluitend toegelegd op het arbeidsrecht. We staan u graag bij.