Opvolgende arbeidsovereenkomsten

Opvolgende arbeidsovereenkomsten

De wet bepaalt dat een werkgever niet onbeperkt contracten voor bepaalde tijd mag sluiten met zijn werknemers. Hoeveel contracten voor bepaalde tijd mogen gesloten worden en wanneer is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd?

Opvolgende arbeidsovereenkomsten; Ketenregeling

De ketenregeling houdt in dat er maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten. De vierde arbeidsovereenkomst in de keten geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd (ook al zegt de arbeidsovereenkomst iets anders). Hiervan kan bij cao worden afgeweken.

De volgende beperking is in tijdsduur: de keten van bepaalde tijd contracten, mag niet langer dan 2 jaar duren. Een contract voor bepaalde tijd van bijvoorbeeld een jaar, zal bij de tweede verlenging worden aangegaan voor onbepaalde tijd. De duur van twee jaar is dan immers bereikt.

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar binnen zes maanden opvolgen, worden meegerekend in de keten.

Bovenstaande ketenregeling geldt voor tijdelijke contracten die op of na 1 juli 2015 zijn gesloten. Voor contracten die voor 1 juli 2015 zijn aangegaan geldt de oude ketenregeling, die in principe gelijk is aan de huidige ketenregeling, met dien verstande dat de totale duur van de keten van contracten voor bepaalde tijd maximaal 3 jaar mag zijn in plaats van 2 jaar.

Wilt u meer weten over opvolgende arbeidsovereenkomsten (ketenregeling)? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend inleidend advies.