Ontbinding arbeidsovereenkomst

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Indien er andere redenen dan bedrijfseconomische of langdurige ziekte ten grondslag liggen aan een ontslag, kan u de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Als werkgever kunt u de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De kantonrechter is slechts bevoegd kennis te nemen van het verzoek, indien één van de volgende ontslagredenen ten grondslag ligt aan het verzoek:

  • Frequent ziekteverzuim;
  • Disfunctioneren;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Gewetensbezwaren;
  • Verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere omstandigheden.

De kantonrechter is niet bevoegd indien de ontslagreden bedrijfssluiting/bedrijfseconomische omstandigheden betreft of het gaat om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. In dat geval dient u zich te wenden tot het UWV ter verkrijging van een ontslagvergunning.

Kortom: de reden van ontslag bepaalt de route.

Ontbindingsprocedure

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst van uw werknemer wordt verzocht middels een verzoekschrift. Deze kunnen wij voor u opstellen en indienen bij de juiste rechtbank. De werknemer zal hierna de mogelijkheid krijgen tot het voeren van schriftelijk verweer. Vervolgens bepaalt de rechtbank een dag en tijdstip voor de mondelinge behandeling.

Meer weten?

  • Stel uw vraag via het contactformulier, of
  • Maak een afspraak voor een gratis inloopspreekuur, of
  • Bel voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak op kantoor. U bereikt ons op: 020-4823141.