Werkgever

Vaststellingsovereenkomst opstellen

Het komt regelmatig voor dat werkgevers en werknemers in goed onderling overleg besluiten afscheid te nemen. De afspraken die werkgever en werknemer in dat kader maken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Inhoud van de vaststellingsovereenkomst

Een werknemer zal eerder instemmen met ontslag wanneer de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een WW-uitkering. Het is daarom van belang onder meer rekening te houden met de zogenaamde fictieve opzegtermijn. De fictieve opzegtermijn is gelijk aan de wettelijke opzegtermijn. Daarnaast moet de vaststellingsovereenkomst weergeven dat het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet bij de werknemer ligt en dat de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt van de beëindiging van het dienstverband.

Ook moet aandacht worden besteed aan bepalingen als de einddatum, vrijstelling van werk, uitbetaling van vakantiedagen, finale kwijting, verval concurrentiebeding etc.

Vaststellingsovereenkomst opstellen?

Wilt u een vaststellingsovereenkomst laten opstellen? Of kunt u hulp gebruiken bij de onderhandelingen met uw werknemer over de beëindiging van het dienstverband? Vul dan ons contactformulier in of bel voor een afspraak. U kunt ons bereiken op: 020-4823141. Een eerste gesprek is altijd kosteloos.