Ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding

Wanneer bent u verplicht een ontslagvergoeding te voldoen en hoe wordt de hoogte van de vergoeding berekend?

Transitievergoeding

Per 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule vervangen door de transitievergoeding. U raakt als werkgever aan werknemers die onvrijwillig uit dienst treden altijd een transitievergoeding verschuldigd. Ook indien er sprake is van een contract voor bepaalde tijd! De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken.

Hoogte van transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding is met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd. De hoogte van een transitievergoeding bij ontslag hangt af van het maandsalaris en de duur van het dienstverband:

  • 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag;
  • De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ).
    Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

De transitievergoeding is nimmer hoger dan € 83.000,– bruto of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 83.000,– bruto.

Aftrek van kosten voor scholing, outplacement

Kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Of kosten die uw werkgever heeft, omdat een langere opzegtermijn wordt gehanteerd en u gedurende deze periode bent vrijgesteld van werk. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. U moet hier uitdrukkelijk op voorhand mee hebben ingestemd.

Meer weten?

  • Stel uw vraag via het contactformulier, of
  • Maak een afspraak voor een gratis inloopspreekuur, of
  • Bel voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak op kantoor. U bereikt ons op: 020-4823141.