Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer kunnen op ieder moment besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. Deze afspraken worden vaak neergelegd in een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Indien beiden partijen het eens zijn over de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst zal eindigen, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Het is gebruikelijk dat de werkgever een (concept) vaststellingsovereenkomst overlegt aan de werknemer. Wij kunnen een dergelijke vaststellingsovereenkomst juridisch correct opstellen en u adviseren over de inhoud hiervan.

Waar moet op gelet worden bij een ontslag met wederzijds goedvinden?

  • Ontslagvergoeding;
  • (Fictieve) opzegtermijn;
    Indien de werknemer na een ontslag met wederzijds goedvinden is aangewezen op een WW-uitkering, is het belangrijk dat de (fictieve) opzegtermijn in acht wordt genomen bij het bepalen van een einddatum van het dienstverband. Het recht op WW kan pas na het verlopen van de fictieve opzegtermijn ingaan;
  • Ziekte of arbeidsongeschiktheid?
    In het geval de werknemer ziek en/of arbeidsongeschikt is, moet men oppassen met een ontslag met wederzijds goedvinden. De werknemer die aanspraak moet maken op een Ziektewetuitkering en heeft ingestemd met zijn ontslag binnen twee jaar na de eerste ziektedag maakt zich schuldig aan een zogenaamde “benadelingshandeling” op grond waarvan de uitkering geweigerd kan worden. Neemt u ingeval van een ontslag met wederzijds goedvinden bij ziekte/arbeidsongeschiktheid altijd contact op met een juridisch adviseur.

U dient rekening te houden met het recht op bedenktijd van de werknemer!

Meer weten?

  • Stel uw vraag via het contactformulier, of
  • Maak een afspraak voor een gratis inloopspreekuur, of
  • Bel voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak op kantoor. U bereikt ons op: 020-4823141.