Ambtenaren

Op deze pagina treft u informatie aan die specifiek relevant is voor  ambtenaren. Heeft u na het lezen nog vragen? Wij geven u graag een gericht advies.

Ontslag ambtenaar

Voor het ambtenarenrecht gelden andere spelregels dan in het "reguliere arbeidsrecht". Kies daarom altijd voor een advocaat die gespecialiseerd is in ambtenarenrecht. Lees meer

Verstoorde arbeidsrelatie

Een ontslag wegens verstoorde verhoudingen, valt onder een ontslag "op andere gronden". In feite is dit restcategorie. Wanneer is er voldoende rechtvaardiging voor een dergelijk ontslag? Lees meer

Strafontslag

Ernstig verwijtbaar gedrag kan leiden tot een strafontslag. Het strafontslag is te vergelijken met een ontslag op staande voet voor een normale werknemer. Lees meer