Ambtenaar

Verstoorde arbeidsrelatie

Wanneer u ambtenaar bent en geconfronteerd wordt met een verstoorde arbeidsrelatie, komt er een hoop onzekerheid op u af.

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Wanneer is een ontslag op grond van de restcategorie “ontslag op overige gronden” gerechtvaardigd?

Dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie zal door de werkgever aannemelijk gemaakt moeten worden.

Het ontslag op andere gronden gaat gepaard met een financiële regeling. Deze regeling is mimaal gelijk aan de WW-uitkering en de bovenwettelijke uitkering, waarvoor de ambtenaar in aanmerking komt. Daarnaast kan nog een financiële voorziening wordt overeengekomen in de vorm van een ontslagvergoeding.

Bent u ambtenaar en wordt u geconfronteerd met een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie? Laat u dan altijd adviseren door een advocaat die is gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos inleidend advies. Wij hebben vestigingen in Landsmeer (nabij Amsterdam) en Bussum en daarnaast goed bereikbare spreekuurlocaties in Den Haag en Amsterdam.