Ambtenaar

Arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid

Als een ambtenaar gedurende langere tijd arbeidsongeschikt is, kan dit leiden tot ontslag.Een ambtenaar kan ontslagen worden wegens arbeidsongeschiktheid indien:

  1. de ambtenaar minstens twee jaar aaneensluitend arbeidsongeschikt is;
  2. geen herstel te verwachten is binnen zes maanden;
  3. en duurzame reintegratie in arbeid die aansluit bij de benutbare mogelijkheden niet mogelijk is binnen een bepaalde termijn.

Van de werkgever wordt een behoorlijke inspanning gevraagd om de ambtenaar weer aan het werk te krijgen!

Tegen het ontslagbesluit kan bezwaar en uiteindelijk beroep worden ingesteld.