Ambtenaar

Ontslagvergoeding

Ontslagvergoedingen zijn in het ambtenarenrecht niet vanzelfsprekend. Onder bepaalde voorwaarden kan een ambtenaar echter wel aanspraak maken op een ontslagvergoeding.

Ontslagvergoeding ambtenaar

Een ambtenaar heeft na een beëindiging van het dienstverband recht op een WW-uitkering en (meestal) een bovenwettelijke WW-uitkering. Dit maakt dat een ontslagvergoeding niet vanzelfsprekend is in het ambtenarenrecht.

Het is wel gebruikelijk om de WW-uitkering en/of de bovenwettelijke WW-uitkering af te kopen. In veel gevallen wordt nog steeds een norm gehanteerd van 30% van de nominale waarde van de af te kopen uitkering.

Het is niet uitgesloten dat er naast een WW-uitkering, bovenwettelijke WW-uitkering of afkoop daarvan, alsnog onderhandeld kan worden over een ontslagvergoeding. Met name in het geval bij een ontslag op overige gronden. De hoogte van een dergelijke ontslagvergoeding moet worden bepaald aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

Bent u een ambtenaar en wilt u meer weten over een ontslagvergoeding? Neem dan gerust contact met ons op voor een kosteloos inleidend advies over uw rechtspositie. Onze advocaten zijn in ruime mate gespecialiseerd in ambtenarenrecht.