Ambtenaar

Strafontslag

Indien een ambtenaar zich zich ernstig verwijtbaar gedragen heeft, kan overwogen worden om strafontslag op te leggen. Strafontslag is de zwaarste disciplinaire straf en is per definitie oneervol.

Strafontslag

Een strafontslag heeft verregaande gevolgen. Zo verliest de ambtenaar het recht op een WW-uitkering en een eventuele bovenwettelijke WW-uitkering.

Voor een strafontslag moet dan ook een een goede reden zijn. De ambtenaar moet zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Uiteraard geldt dat de ernst van het gepleegde plichtsverzuim van belang is evenals het feit of dit vaker is voorgekomen.

Bij de beoordeling of een strafontslag stand houdt wordt gekeken of deze sanctie proportioneel is of dat een minder ingrijpende maatregel voldoende zou zijn geweest. Ook wordt getoetst of sprake is geweest van een gedegen belangenafweging gelet op de ernstige consequenties van een strafontslag voor de ambtenaar.

Meestal wordt eerst een voorwaardelijk strafontslag opgelegd. Dit houdt in dat bij het opleggen van de straf wordt bepaald dat de straf van ontslag niet ten uitvoer wordt gelegd onder de voorwaarde dat de ambtenaar zich gedurende een bepaalde termijn (proeftijd) niet opnieuw schuldig maakt aan soortgelijk plichtsverzuim of enig ander ernstig plichtsverzuim.

Van belang is dat u tijdig en schriftelijk bezwaar maakt tegen een besluit tot strafontslag. Omdat u vrijwel direct geen inkomen meer heeft, kunt u de rechter in een spoedprocedure verzoeken om het ontslagbesluit voorlopig te schorsen en uw werkgever te veroordelen om uw salarisbetalingen voorlopig voort te zetten.

Vraag juridisch advies!

Als u geconfronteerd wordt met (dreigend) strafontslag is het belangrijk om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen. Het ambtenarenrecht verschilt wezenlijk van het “gewone” arbeidsrecht. Het is daarom verstandig u bij een dergelijk ingrijpende maatregel te laten adviseren door een advocaat die is gespecialiseerd in ambtenarenrecht. De ambtenarenrechtspecialisten van ADT Advocaten hebben zich in ruime mate toegelegd op het ambtenarenrecht en kunnen u als geen ander adviseren over uw positie. Wij werken met een gunstig uurtarief, maar ook het afspreken van een vaste prijs behoort tot de mogelijkheden. We verwijzen graag naar de pagina Tarieven.