Tarieven

ADT Advocaten staat voor specialistische advocatuur op een kwalitatief hoog niveau tegen redelijke tarieven.

Wij weten als geen ander dat de kosten van juridisch advies in verhouding moeten staan tot het te behalen resultaat. Wij werken daarom met gangbare uurtarieven, afhankelijk van de aard en complexiteit van de kwestie. Liever geen verrassingen? Het maken van een fixed fee afspraak behoort ook tot de mogelijkheden. Voor particulieren bestaat tot slot de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen.

Toevoeging

We gaan altijd na of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (ook wel toevoeging of pro deo genoemd). Of u hiervoor in aanmerking komt hangt af van de hoogte van uw inkomen in het peiljaar. Daarnaast wordt gekeken naar de aard van het probleem. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen in het peiljaar, betaalt u een eigen bijdrage aan ons kantoor. Indien u belt met het Juridisch Loket (0900 – 8020) en een doorverwijzing vraagt naar ons kantoor, dan kunt u in aanmerking komen voor een korting op de eigen bijdrage. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (http://www.rvr.org/).

Tarieven mediation

Wij vinden het van belang dat er voor werkgevers en werknemers geen financiële belemmeringen zijn om een geschil dat hen verdeeld houdt onder begeleiding van een arbeidsmediator op te lossen. Daarom bieden u wij de mogelijkheid van een vaste prijsafspraak. Wel zo fijn en ook duidelijk. Grip op uw kosten en geen onaangename verrassingen achteraf. Een geslaagde arbeidsmediation voorkomt vaak extra kosten voor een werkgever, zoals oplopende loonvorderingen, kosten van verzuim, loonsancties en kosten voor juridische bijstand. 

Voor een mediation bij een arbeidsconflict rekenen wij een vast bedrag (fixed fee) van € 2.500,- exclusief btw. Hieronder vallen alle werkzaamheden die in het kader van de mediation nodig zijn, tot een maximum van 20 uren. De financiële afspraken worden voorafgaand aan de mediation schriftelijk vastgelegd in een mediationovereenkomst.  

Alle noodzakelijke werkzaamheden van de mediator vallen onder de vaste prijs tot maximaal 20 uur. Met beide partijen wordt altijd vooraf individueel een intakegesprek gevoerd. 

Rekeningen die wij aan derden moet betalen zoals kosten van derden (bijvoorbeeld: deskundigen, accountant, fiscalist) vallen niet onder de vaste prijsafspraak. 

Mocht er meer tijd nodig zijn, meestal is dat echter niet het geval, dan zal dat tijdig met u worden besproken. Na het verstrijken van het maximaal aantal uren (20) wordt een tarief van € 125,- exclusief btw per uur in rekening gebracht.