Werknemers

Op deze pagina treft u informatie aan die specifiek relevant is voor werknemers. Heeft u na het lezen nog vragen? Wij geven u graag een gericht advies.

Arbeidsconflict

Een (dreigend) arbeidsconflict is een vervelende situatie en kan ertoe leiden dat uw werkgever de arbeidsovereenkomst met u wil beëindigen. Maar kan dat zomaar? Lees meer

Ontslag op staande voet

Bent u op staande voet ontslagen? Ontslag op staande voet is een zeer zware maatregel met ernstige gevolgen. Wanneer u ontslag op staande voet krijgt zit u per direct zonder inkomen én kunt u geen aanspraak maken op een uitkering. Wanneer is ontslag op staande voet toegestaan? Lees meer

Salaris niet voldaan

Heeft uw werkgever uw salaris niet voldaan? Uw werkgever is verplicht uw loon tijdig en volledig te voldoen. Gebeurt dit niet, dan heeft u recht op wettelijke verhoging en wettelijke rente. Lees meer

Reorganisatie

Het is helaas aan de orde van de dag. Veel bedrijven voeren een reorganisatie door. Met als gevolg het verval van functies en arbeidsplaatsen. In toenemende mate zijn nu ook de werknemers met een vast contract (een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) aan de beurt. Lees meer

Onderwijs en arbeidsrecht

Voor primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, het hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs gelden verschillende regels. Bent u ambtenaar, of toch niet? Lees meer

Twee jaar ziek: slapend dienstverband

Indien u langer dan twee jaar ziek bent en uw werkgever u geen loon meer betaalt, maar u wel in dienst houdt, spreken we van een slapend dienstverband. Waarom kiest een werkgever hiervoor? Dat houdt veelal verband met de wettelijke transitievergoeding. Deze wettelijke transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop een werknemer recht heeft als hij ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer. Lees meer

Vrijwillige vertrekregeling en WW

Kunt u na een vrijwillige vertrekregeling aanspraak maken op een WW-uitkering? Uit de Werkloosheidswet volgt dat geen aanspraak op een WW-uitkering kan worden gemaakt indien de werknemer verwijtbaar werkloos wordt. Uit de Beleidsregels van het UWV en jurisprudentie volgt dat het gebruikmaken van een vrijwillige vertrekregeling in beginsel niet wordt gezien als verwijtbare werkloosheid. In beginsel, want er zijn uitzonderingen. Lees meer