Reorganisatie

Reorganisatie

U bent welkom op onze arbeidsrecht reorganisatiespreekuren.

Het is helaas aan de orde van de dag. Veel bedrijven voeren een reorganisatie door. Met als gevolg het verval van functies en arbeidsplaatsen. In toenemende mate zijn nu ook de werknemers met een vast contract (een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) aan de beurt.

Vrijwel alle werkgevers doen aan werknemers eerst een voorstel om in overleg, dat heet met wederzijds goedvinden, uit elkaar te gaan. Pas als dat niet lukt start een werkgever een procedure bij het UWV.

Het ontslagvoorstel wordt vaak opgenomen in een beëindigingsovereenkomst c.q. een vaststellingsovereenkomst. In dit document staan niet alleen de einddatum en de hoogte van de aangeboden transitievergoeding vermeld. Het document regelt ook andere belangrijke zaken, zoals: moet er nog worden gewerkt tot de einddatum, hoe zit het met inleveren van de bedrijfseigendommen, hoe zit het met vakantiedagen, vervalt een concurrentiebeding, is de overeenkomst WW-veilig? Het is daarom zeer verstandig een ontslagvoorstel door een specialist op het gebied van arbeidsrecht te laten beoordelen. ADT Advocaten heeft dit specialisme in huis. Dat kan meestal op korte termijn. Bij ons is er geen tijdrovende aanmeldprocedure en is het eerste contact snel gelegd, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld sommige rechtsbijstandsverzekeraars en vakbonden.

Het ontslagvoorstel zal door ons met een deskundige en zorgvuldige blik worden getoetst én beoordeeld zal worden of er reden is om met de werkgever in overleg te gaan, met als doel: een voor de werknemer beter voorstel. Bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding, of een latere einddatum, of een (extra) budget voor outplacement.

Het ontslagvoorstel bespreken wij graag vrijblijvend en zonder kosten met u.

De reorganisatiespreekuren vinden plaats:

  • in Amsterdam op maandag van 15.00 uur tot 17.00 uur;
  • in Bussum op dinsdag van 15.00 uur tot 17.00 uur;
  • in Landsmeer op woensdag en donderdag van 15.00 tot 17.00 uur;
  • in Den Haag op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Graag verzoeken wij u om u voor een reorganisatiespreekuur aan te melden, via info@adtadvocaten.nl. Vermeld in uw e-mail s.v.p. uw telefoonnummer en waar en op welk tijdstip u wilt langskomen. U wordt verzocht naar het spreekuur mee te nemen: het ontslagvoorstel, een recente loonstrook, de arbeidsovereenkomst en een legitimatiebewijs. Een vrijblijvend telefoongesprek behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

In overleg kan uiteraard ook tot een afspraak op een ander moment/andere locatie/ander tijdstip worden gekomen.