Salaris niet voldaan

Salaris niet voldaan

Wordt uw salaris niet of niet tijdig voldaan door de werkgever? Of krijgt u minder salaris dan collega’s die vergelijkbaar werk doen? Win dan juridisch advies in.

Salaris niet voldaan wegens onwil?

Indien uw werkgever weigert te voldoen aan een sommatie tot betaling van het salaris, zal een loonvorderingsprocedure gestart moeten worden. Dit betreft een versnelde procedure voor de kantonrechter. In deze procedure kan ook wettelijke verhoging worden gevorderd. De wettelijke verhoging kan maximaal 50% van het achterstallig salaris bedragen.

Salaris niet voldaan wegens onmacht?

Mogelijk heeft de werkgever uw salaris niet voldaan omdat daar de financiële middelen toe ontbreken. In het uiterste geval kunt u als werknemer het faillissement van uw werkgever aanvragen. Indien het faillissement wordt uitgesproken, komt u als werknemer in aanmerking voor de zogenaamde loongarantieregeling. Het UWV neemt de loonbetalingsverplichting over van uiterlijk 13 weken voorafgaande aan de dag van opzegging tot het loon over de opzegtermijn met een maximum van 6 weken.

Meer weten?

  • Stel uw vraag via het contactformulier, of
  • Maak een afspraak voor een gratis inloopspreekuur, of
  • Bel voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak op kantoor. U bereikt ons op: 020-4823141.