Transitievergoeding

Transitievergoeding

Werknemers die onvrijwillig uit dienst treden en minimaal twee jaar in dienst zijn hebben recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken.

Hoogte van transitievergoeding bij ontslag.

De hoogte van een transitievergoeding bij ontslag hangt af van het maandsalaris en de duur van het dienstverband:

  • 1/3e maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren;
  • 1/2 maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar.

De transitievergoeding is nimmer hoger dan € 76.000,– bruto of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 76.000,– bruto.

Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn en minstens tien jaar in dienst zijn. Voor ieder jaar dat de werknemer op de ontslagdatum ouder is dan 50 jaar, is de transitievergoeding bij ontslag één maand per dienstjaar. Ook voor de overgangsregeling geldt een maximum transitievergoeding van € 76.000,– of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 76.000,–.  Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers, geldt deze overgangsregeling niet.

Bent u werkzaam bij een werkgever met minder dan 25 werknemers (tijdens het laatste halfjaar voorafgaand aan het jaar waarin u wordt ontslagen)? En is er sprake van een bedrijfseconomisch ontslag wegens een slechte financiële situatie? Dan kan onder voorwaarden de arbeidsovereenkomst voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten.

Aftrek van kosten voor scholing, outplacement

Kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Of kosten die uw werkgever heeft, omdat een langere opzegtermijn wordt gehanteerd en u gedurende deze periode bent vrijgesteld van werk. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. U moet hier uitdrukkelijk op voorhand mee hebben ingestemd.

Heeft u na het lezen van het bovenstaande nog vragen over de transitievergoeding? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend inleidend advies.