Kritiek op uw functioneren

Kritiek op uw functioneren

Kritiek op uw functioneren is vervelend en kan ertoe leiden dat uw werkgever de arbeidsovereenkomst met u wil beëindigen. Maar kan dat zomaar?

Kritiek op uw functioneren

Een ontslag wegens kritiek op uw functioneren is niet zonder meer mogelijk. Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, te weten:

  1. Uw werkgever moet kunnen aantonen dat u onvoldoende functioneert. Dat kan aan de hand van gespreksverslagen, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Aan de hand van een zorgvuldig opgebouwd dossier zal de werkgever moeten aantonen dat er structureel kritiek is geuit op uw functioneren;
  2. De werkgever moet u voldoende op het disfunctioneren hebben gewezen en hierbij duidelijk hebben gemaakt dat het disfunctioneren mogelijk zou kunnen leiden tot ontslag;
  3. Uw werkgever moet u voldoende gelegenheid hebben gegeven het functioneren te verbeteren door middel van een zogenaamd verbetertraject.

Indien aan deze voorwaarden niet voldoende is voldaan, is het maar de vraag of uw werkgever uw dienstverband kan beëindigen. Indien sprake is geweest van ziekte, dat van invloed is geweest op uw functioneren, kan uw werkgever in ieder geval niet zomaar uw dienstverband beëindigen!

Uit uw werkgever kritiek op uw functioneren of wenst uw werkgever zelfs tot ontslag over te gaan? Schakel juridische hulp in! Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kosteloos inleidend advies.