Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschikt

U bent arbeidsongeschikt. Wat zijn dan de regels? En houdt u recht op volledige doorbetaling van uw salaris? En wat als uw werkgever van mening is dat u helemaal niet of niet helemaal arbeidsongeschikt bent?

Wel of niet arbeidsongeschikt? Wie bepaalt dat?

U bent arbeidsongeschikt, echter uw werkgever vindt van niet. In dit geval weegt het oordeel van de bedrijfsarts zwaarder dan het oordeel van de huisarts. Indien u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kunt u een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Ik ben arbeidsongeschikt. Heb ik recht op mijn volledige salaris?

Indien u arbeidsongeschikt bent, houdt u de eerste twee jaren recht op minimaal 70% van uw salaris. Vaak wordt gedurende het eerste jaar 100% doorbetaald. Vanaf het derde jaar dat u arbeidsongeschikt bent hoeft de werkgever, uitzonderingen daargelaten, geen salaris meer te betalen. U ontvangt dan enkel salaris voor het aantal uren dat u heeft gewerkt. Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een WIA-uitkering. Let op: indien uw werkgever er na twee jaar ziekte voor kiest om het dienstverband met u in stand te laten, dan is er sprake van een zogenaamd ‘slapend dienstverband‘. U mag dan uw werkgever verzoeken mee te werken aan een beëindiging van het dienstverband onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding.

Ik ben arbeidsongeschikt en mijn werkgever weigert mijn salaris te voldoen.

Indien uw werkgever van mening is dat u zich niet (voldoende) houdt aan de ziekte- en/of controlevoorschriften en/of niet voldoende meewerkt aan uw re-integratie, dan kan uw werkgever de loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid stopzetten. Indien dit het geval is, dient u onverwijld en schriftelijk bij uw werkgever bezwaar te maken en een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Advies van een specialist is in dat geval geen overbodige luxe.

Advies nodig?

  • Stel uw vraag via het contactformulier, of
  • Maak een afspraak voor een gratis inloopspreekuur, of
  • Bel voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak op kantoor. U bereikt ons op: 020-4823141.