Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschikt

U bent arbeidsongeschikt. Wat zijn dan de regels? En houdt u recht op volledige doorbetaling van uw salaris? En wat als uw werkgever van mening is dat u helemaal niet of niet helemaal arbeidsongeschikt bent?

Wel of niet arbeidsongeschikt? Wie bepaalt dat?

U bent arbeidsongeschikt, echter uw werkgever vindt van niet. In dit geval weegt het oordeel van de bedrijfsarts zwaarder dan het oordeel van de huisarts. Indien u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kunt u een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Ik ben arbeidsongeschikt. Heb ik recht op mijn volledige salaris?

Indien u arbeidsongeschikt bent, houdt u de eerste twee jaren recht op minimaal 70% van uw salaris. Vaak wordt gedurende het eerste jaar 100% doorbetaald. Vanaf het derde jaar dat u arbeidsongeschikt bent hoeft de werkgever, uitzonderingen daargelaten, geen salaris meer te betalen. U ontvangt dan enkel salaris voor het aantal uren dat u heeft gewerkt. Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Ik ben arbeidsongeschikt en mijn werkgever weigert mijn salaris te voldoen.

Indien uw werkgever van mening is dat u zich niet (voldoende) houdt aan de ziekte- en/of controlevoorschriften en/of niet voldoende meewerkt aan uw re-integratie, dan kan uw werkgever de loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid stopzetten. Indien dit het geval is, dient u onverwijld en schriftelijk bij uw werkgever bezwaar te maken en een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV.

Bent u arbeidsongeschikt en heeft u behoefte aan meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend inleidend advies.