Arbeidsconflict

Arbeidsconflict

Een (dreigend) arbeidsconflict is een vervelende situatie en kan ertoe leiden dat uw werkgever de arbeidsovereenkomst met u wil beëindigen. Maar kan dat zomaar?

Vaststellingsovereenkomst bij een arbeidsconflict

Wanneer na een arbeidsconflict een onhoudbare situatie is ontstaan, dan is een beëindiging van de arbeidsrelatie de enige oplossing. Als partijen het eens kunnen worden over de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst na een arbeidsconflict wordt beëindigd, kunnen partijen een vaststellingsovereenkomst aangaan. De werknemer behoudt zijn/haar recht op een WW-uitkering, mits de vaststellingsovereenkomst juist is geformuleerd. U kunt hier uw vaststellingsovereenkomst uploaden. Binnen 24 uur ontvangt u een gratis inleidend advies.

Ontslagvergunning UWV bij een arbeidsconflict

Indien partijen het niet eens worden over de voorwaarden, bepaalt de reden voor het ontslag de te volgen route: of via het UWV of via de kantonrechter. Bij een bedrijfseconomisch ontslag of een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, dient de werkgever de procedure bij het UWV te volgen. In alle andere gevallen dient de werkgever de kwestie aan de kantonrechter voor te leggen met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Ontslag via kantonrechter

In alle andere gevallen dient de werkgever de kwestie aan de kantonrechter voor te leggen met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hoe werkt een ontslag via de kantonrechter?

De werkgever dient een verzoekschrift in en verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer wordt door de kantonrechter in de gelegenheid gesteld om te reageren op dit verzoekschrift door middel van het indienen van een verweerschrift. Vervolgens zal een mondelinge behandeling plaatsvinden.

Niet eens met een toegekend ontslag door de kantonrechter? Van alle beslissingen van de kantonrechter is hoger beroep mogelijk.

Wilt u meer weten over wat te doen bij een arbeidsconflict? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend inleidend advies. U vindt onze kantoren in Landsmeer en Bussum. Daarnaast hebben wij spreekuurlocaties in Almere, Den Haag en Zaandam.