Ontslag via het UWV

Ontslag via het UWV

De werkgever die zijn werknemer wenst te ontslaan wegens bedrijfseconomisch omstandigheden of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid kan dit via een procedure bij het UWV doen. 

UWV procedure

De procedure ter verkrijging van een ontslagvergunning van het UWV is een schriftelijke procedure en begint met de indiening van een ontslagaanvraag door de werkgever bij het UWV. De aanvraag wordt vervolgens door het UWV doorgezonden aan de werknemer, die de gelegenheid krijgt hierop schriftelijk te reageren binnen twee weken.

Zodra het verweer van de werknemer is ontvangen, bepaalt het UWV of er nog een schriftelijke ronde moet plaatsvinden. Indien het UWV van mening is dat het dossier volledig is, zal zij het dossier voorleggen aan de ontslagadviescommissie. Vervolgens zal binnen vier weken de beslissing van het UWV volgen.

Als er sprake is van een opzegverbod zal het UWV geen ontslagvergunning verlenen, tenzij redelijkerwijs mag worden verwacht dat het opzegverbod binnen vier weken na de dag waarop het UWV beslist op het verzoek niet meer geldt.

Indien het UWV de vergunning verstrekt en de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding, mits de werknemer minstens 24 maanden in dienst is geweest. In een CAO en/of sociaal plan kan hiervan worden afgeweken.

Advies nodig?

  • Stel uw vraag via het contactformulier, of
  • Maak een afspraak voor een gratis inloopspreekuur, of
  • Bel voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak op kantoor. U bereikt ons op: 020-4823141.