Arbeidsmediation

U werkt in het openbaar onderwijs

Het onderwijsrecht is zeer gecompliceerd. Zo worden werknemers in het openbaar onderwijs aangemerkt als semi-ambtenaar.
Werkt u in het openbaar onderwijs? Laat u dan altijd adviseren door een specialist in onderwijsrecht!

Ontslag in het openbaar onderwijs

Werknemers in het openbaar onderwijs worden aangemerkt als semi-ambtenaar. Onder meer de volgende gronden kunnen leiden tot ontslag:

  1. Eigen verzoek
  2. Arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte, mits herstel niet binnen zes maanden te verwachten valt
  3. Opheffing van de dienst of opheffing van de functie
  4. Disfunctioneren
  5. Een veroordeling na het plegen van een misdrijf
  6. Plichtsverzuim
  7. Verschil van inzicht

Een voornemen tot schorsing of ontslag zal aan de werknemer worden medegedeeld. De werknemer in het openbaar onderwijs kan vervolgens een zienswijze indienen. Daarna zal het bevoegd gezag een besluit nemen. Tegen ontslagbesluiten in het primair onderwijs (openbaar onderwijs), voortgezet onderwijs (openbaar onderwijs) en universitair onderwijs (openbare universiteiten) kan bezwaar worden ingediend. Zo nodig is beroep en hoger beroep mogelijk bij de bestuursrechter.