ADT ADVOCATEN

ADT Advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en gezondheidsrecht. Wij hebben veel ervaring in de medische sector en het onderwijs.

Arbeidsrecht en ambtenarenrecht
Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij in het kader van onder andere ontslag, reorganisaties, kritiek op het functioneren, meningsverschillen over arbeidsongeschiktheid, CAO-recht, concurrentie- en relatiebedingen en de beoordeling van een vaststellingsovereenkomst.

Gezondheidsrecht
Het gezondheidsrecht beoefenen wij voor individuele zorgaanbieders, particulieren, samenwerkingsverbanden (zoals MSB’s), verzekeraars, zorginstellingen en andere organisaties in de zorg. Wij houden ons onder andere bezig met medische aansprakelijkheid, klacht- en tuchtrecht, privacyrecht, samenwerkingsgeschillen, zorgverzekeringsrecht, jeugdrecht en uiteenlopende contracten in de zorg.

Trainingen
ADT Advocaten verzorgt eveneens praktijkgerichte trainingen voor leidinggevenden op het gebied van arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Deze trainingen zijn doorgaans gericht op wat kan en mag rondom ziekteverzuim en het zorgvuldig opbouwen van een dossier. De trainingen worden volledig afgestemd op de behoefte van een opdrachtgever. Ook geven wij cursussen op het gebied van tucht- en klachtrecht, medische aansprakelijkheid en privacyrecht.

Team
Wij bieden specialistische advocatuur op een kwalitatief hoog niveau tegen redelijke tarieven. Ons kantoor heeft een laagdrempelig en informeel karakter. Wij zijn pragmatisch en staan voor goede bereikbaarheid, duidelijkheid en een persoonlijke benadering.

Lees meer over onze medewerkers