ADT ADVOCATEN & ARBEIDSMEDIATION

ADT Advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en gezondheidsrecht. Wij hebben veel ervaring in de medische sector en het onderwijs. Ook kunt u bij ons terecht voor arbeidsmediation.

Arbeidsrecht en ambtenarenrecht
Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij in het kader van onder andere ontslag, reorganisaties, kritiek op het functioneren, meningsverschillen over arbeidsongeschiktheid, CAO-recht, concurrentie- en relatiebedingen en de beoordeling van een vaststellingsovereenkomst.

Arbeidsmediation
Bij arbeidsmediation gaan werkgever en werknemer met elkaar in gesprek over het conflict dat zij hebben. De arbeidsmediator begeleidt en faciliteert dit gesprek. Arbeidsmediation kan ertoe leiden dat werkgever en werknemer beter gaan communiceren en/of met elkaar tot afspraken komen en hun geschil duurzaam oplossen. Arbeidsmediation kan er ook toe leiden dat partijen uit elkaar gaan, dat wordt een exit-mediation genoemd. De arbeidsmediator begeleidt het gesprek tussen werkgever en werknemer over de wijze waarop de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal gaan plaatsvinden.

Gezondheidsrecht
Het gezondheidsrecht beoefenen wij voor individuele zorgaanbieders, particulieren, samenwerkingsverbanden (zoals MSB’s), verzekeraars, zorginstellingen en andere organisaties in de zorg. Wij houden ons onder andere bezig met medische aansprakelijkheid, klacht- en tuchtrecht, privacyrecht, samenwerkingsgeschillen, zorgverzekeringsrecht, jeugdrecht en uiteenlopende contracten in de zorg.

Trainingen
ADT Advocaten verzorgt eveneens praktijkgerichte trainingen voor leidinggevenden op het gebied van arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Deze trainingen zijn doorgaans gericht op wat kan en mag rondom ziekteverzuim en het zorgvuldig opbouwen van een dossier. De trainingen worden volledig afgestemd op de behoefte van een opdrachtgever. Ook geven wij cursussen op het gebied van tucht- en klachtrecht, medische aansprakelijkheid en privacyrecht.

Team
Wij bieden specialistische advocatuur op een kwalitatief hoog niveau tegen redelijke tarieven. Ons kantoor heeft een laagdrempelig en informeel karakter. Wij zijn pragmatisch en staan voor goede bereikbaarheid, duidelijkheid en een persoonlijke benadering.

Lees meer over onze medewerkers