Kristien Struwe

mr. M.K. Struwe

Kristien Struwe is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het gezondheidsrecht, in het bijzonder arbeidsrechtelijke kwesties in de zorg. Kristien houdt zich verder bezig met (dreigende ) samenwerkingsgeschillen tussen medische beroepsbeoefenaars en tussen medisch specialisten en het MSB (Medisch Specialistisch Bedrijf), (her) registratie en zorgverzekeringsrecht.

Het motto van Kristien is dat het vrijwel altijd de voorkeur verdient om een geschil in der minne op te lossen. Soms is het nodig om te procederen, uiteindelijk verdient iedereen de kans om hoe dan ook, zijn/haar recht te halen. Het is aan de advocaat om  een deskundige  en eerlijke visie te geven op de rechtpositie van een cliënt en samen de strategie van een zaak uiteen te zetten. Daar houdt Kristien zich graag mee bezig.

Kristien heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofdrechtsgebied geregistreerd het arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

E-mail: struwe@adtadvocaten.nl

Kristien is aangesloten bij:

Nederlandse Orde van Advocaten

Orde van Advocaten Midden-Nederland

Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Midden-Nederland