Onderwijs

Op deze pagina treft u informatie aan die specifiek relevant is voor  personen werkzaam in het onderwijs. Heeft u na het lezen nog vragen? Wij geven u graag een gericht advies.

Onderwijs en arbeidsrecht

Voor primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, het hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs gelden verschillende regels. Bent u ambtenaar, of toch niet? Lees meer