Ambtenaar

Plichtsverzuim

Wanneer is er sprake van plichtsverzuim? En wat zijn de gevolgen?

Plichtsverzuim

Een ambtenaar is verplicht zijn werk zo goed mogelijk te verrichten. Ook wordt verwacht dat een ambtenaar gedrag vertoont zoals van een goed ambtenaar verwacht mag worden. Indien gedragingen in strijd zijn met de regels, kan er sprake zijn van plichtsverzuim.

Ook het overtreden van een wettelijk voorschrift of iets doen of nalaten kan plichtsverzuim opleveren.

Enkele voorbeelden van plichtsverzuim: (veelvuldig) niet op tijd op het werk verschijnen, agressief gedrag, misbruik van internetfaciliteiten en wangedrag in de privésfeer.

Voorbeeldfunctie

Van een ambtenaar wordt een voorbeeldfunctie verwacht. Gedragingen in de privésfeer kunnen leiden tot een strafontslag of een ontslag wegens disfunctioneren. Aan bepaalde groepen ambtenaren worden zelfs extra hoge eisen van integriteit en onkreukbaar gedrag gesteld.

Indien er sprake is van plichtsverzuim, kan een ambtenaar hiervoor disciplinair worden gestraft. De zwaarste straf is een zogenaamd strafontslag. Vergelijkbaar met een ontslag op staande voet.

Een strafontslag betekent dat een ambtenaar geen recht op een WW-uitkering heeft. Soms blijkt dat een strafontslag niet in stand blijft. Er kan dan nog wel door de werkgever voor een andere ontslaggrond worden gekozen, maar dan is het recht op een WW-uitkering wel gewaarborgd.

Indien een ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim, dan wordt dit via een voornemenbesluit (een voorgenomen besluit) medegedeeld. Naar aanleiding van dit voornemenbesluit kan een zienswijze worden ingediend, waarna tot besluitvorming – het opleggen van een disciplinaire straf – wordt overgegaan.

Bent u het dus oneens met zo’n besluit, dan is het van belang dat u tijdig bezwaar maakt. Als geen bezwaar wordt gemaakt, komt het plichtsverzuim ongewijzigd vast te staan.

Indien u zich als ambtenaar schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim, kan uw werkgever u verschillende straffen opleggen. Deze straffen lopen uiteen van licht tot zwaar: van een schriftelijke berisping tot onvoorwaardelijk strafontslag. Een geldboete of indeling in een lagere salarisschaal is ook mogelijk.

De straffen kunnen ook voorwaardelijk worden opgelegd. De straf wordt dan niet daadwerkelijk ten uitvoer gelegd, indien u zich gedurende een bepaalde periode niet schuldig maakt aan plichtsverzuim.

Win juridisch advies in!

Een verwijt van plichtsverzuim, zeker als er sprake is van een voornemen tot het opleggen van strafontslag, is meer dan een goede reden om u te laten adviseren door een gespecialiseerd ambtenarenrechtadvocaat. De ambtenarenrechtspecialisten van ADT Advocaten hebben zich in ruime mate toegelegd op het ambtenarenrecht en kunnen u als geen ander adviseren over uw positie. Wij werken met een gunstig uurtarief, maar ook het afspreken van een vaste prijs behoort tot de mogelijkheden. We verwijzen graag naar de pagina Tarieven.

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen over ontslag wegens disfunctioneren? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos inleidend advies.