Ambtenaar

Disfunctioneren

Disfunctioneren van een ambtenaar kan leiden tot ontslag. Volgens het ambtenarenrecht is er dan sprake van een situatie van ‘ongeschiktheid voor de functie, anders dan vanwege ziekte of gebrek’.

Ontslag wegens disfunctioneren ambtenaar

Het disfunctioneren van een ambtenaar kan aan de orde komen in een voortgangsgesprek/functioneringsgesprek.

De werkgever kan ook overgaan tot een beoordeling. De werkgever beoordeelt dan eenzijdig het functioneren van de ambtenaar. De vaststelling van deze beoordeling kan worden aangemerkt als besluit en daarmee kan ook bezwaar en beroep worden ingesteld tegen de vastlegging van een beoordeling.

Van belang is dat u tijdig bezwaar maakt tegen een beoordeling! Negatieve beoordelingen kunnen leiden tot ontslag wegens disfunctioneren.

De werkgever dient u in de gelegenheid te stellen uw functioneren te verbeteren. Zodoende moet in een beoordeling concreet worden aangegeven op welke punten u disfunctioneert en hoe u zich zou moeten verbeteren. Uiteraard moet u ook voldoende tijd geboden worden om uw functioneren te kunnen verbeteren.

Het ambtenarenrecht verschilt wezenlijk van het “gewone” arbeidsrecht. Het is daarom verstandig u bij een negatieve beoordeling te laten adviseren door een advocaat die is gespecialiseerd in ambtenarenrecht. De ambtenarenrechtspecialisten van ADT Advocaten hebben zich in ruime mate toegelegd op het ambtenarenrecht en kunnen u als geen ander adviseren over uw positie. Wij werken met een gunstig uurtarief, maar ook het afspreken van een vaste prijs behoort tot de mogelijkheden. We verwijzen graag naar de pagina Tarieven.