Toevoeging

Recht op bedenktijd

De werknemer heeft de mogelijkheid om binnen twee weken terug te komen op een reeds ondertekende vaststellingsovereenkomst.

Bedenktijd van veertien dagen

Bij ontslag met wederzijds goedvinden gaan werkgever en werknemer in onderling overleg uit elkaar. Per 1 juli 2015 bestaat voor de werknemer echter de mogelijkheid om binnen twee weken terug te komen op een reeds ondertekende vaststellingsovereenkomst.

In die periode mag de werknemer zonder opgaaf van reden de vaststellingsovereenkomst (schriftelijk) weer opzeggen.

De werknemer kan slechts eenmalig gebruik maken van het recht op bedenktijd. Indien overeenstemming wordt bereikt, nadat de werknemer op een eerder onderhandelingsresultaat is teruggekomen, is het tweede onderhandelingsresultaat bindend.

Als de werknemer de vaststellingsovereenkomst binnen de termijn van twee weken opzegt, blijft de arbeidsovereenkomst dus voortduren, totdat een nieuwe vaststellingsovereenkomst is gesloten én onherroepelijk is geworden.

De werknemer dient binnen twee dagen na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst te worden gewezen op het recht op veertien dagen bedenktijd. Indien niet tijdig wordt gewezen op het recht op bedenktijd, wordt deze verlengd van twee naar drie weken.

Meer weten?

  • Stel uw vraag via het contactformulier, of
  • Maak een afspraak voor een gratis inloopspreekuur, of
  • Bel voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak op kantoor. U bereikt ons op: 020-4823141.