Aanzegverplichting

Aanzegplicht

Aanzeggen tijdelijk contract

De aanzegplicht: per 1 januari 2015 dient een tijdelijk contract, dat ten minste zes maanden heeft geduurd, uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk te worden aangezegd.

Deze aanzegplicht geldt alleen voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer, die zijn aangegaan op of na 1 januari 2015 of die voor 1 januari 2015 zijn aangegaan en eindigen na 1 februari 2015.

Aan de werknemer moet duidelijkheid worden verschaft of het contract verlengd wordt (I) en indien verlengd wordt, onder welke voorwaarden (II).

Vergoeding bij geen of niet tijdige aanzegging tijdelijk contract

Indien u in het geheel de werknemer niet heeft geïnformeerd of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, dan dient u de werknemer een maand loon te betalen. Als u de werknemer te laat informeert, bent u voor elke dag dat u te laat bent met informeren een dag loon verschuldigd.

Als u de werknemer helemaal niet informeert, wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet onder dezelfde voorwaarden voor dezelfde looptijd, maar voor ten hoogste een jaar.

Indien u een arbeidsovereenkomst wilt voortzetten maar onder gewijzigde voorwaarden, dan is het dus van belang dit tijdig kenbaar te maken!

Wilt u meer informatie over de aanzegplicht? Neem dan gerust contact met ons op voor een kosteloos inleidend advies.