Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet kan worden gegeven indien er sprake is van een dringende reden. Hier zijn echter strikte vereisten aan verbonden.

Ontslag op staande voet

Door een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk. De werknemer verliest per direct zijn inkomen en kan geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Vanwege de ingrijpende gevolgen van een ontslag op staande voet, wordt een ontslag op staande voet altijd streng getoetst.

Vereisten ontslag op staande voet

Ten eerste moet er sprake zijn van een dringende reden. Volgens de wet moet het gaan om “daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan”.

Voorbeelden van dringende redenen zijn: fraude, diefstal, agressie op de werkvloer, regelmatig te laat komen, niet voldoen aan een redelijke opdracht etcetera. Per geval moet beoordeeld worden of er sprake is van een dringende reden.

Een ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven. Dit betekent dat u na het bewuste incident en/of de verwijtbare gedraging direct moet overgaan tot een ontslag op staande voet.

U bent verplicht de werknemer duidelijk te informeren op grond waarvan het ontslag op staande voet wordt gegeven.

U mag wel een onderzoek instellen als u niet helemaal zeker bent van hetgeen precies is gebeurd. Denk daarbij aan zaken waar de verdenking speelt van diefstal, verduistering of fraude. Dit onderzoek moet wel voortvarend worden opgepakt! Daarnaast is het van belang dat u de werknemer in de gelegenheid stelt te reageren op de inhoud van de onderzoeksbevindingen (hoor en wederhoor).

Meer weten?

  • Stel uw vraag via het contactformulier, of
  • Maak een afspraak voor een gratis inloopspreekuur, of
  • Bel voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak op kantoor. U bereikt ons op: 020-4823141.