ontslag werknemer

Ontslag werknemer

Het Nederlandse ontslagrecht kent een zogenaamd gesloten stelsel, hetgeen inhoudt dat de arbeidsovereenkomst slechts op de in de wet omschreven wijzen rechtsgeldig tot een einde kan komen:

  • De arbeidsovereenkomst loopt van rechtswege af; let wel op de aanzegplicht bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer!
  • (Rechtsgeldig gegeven) ontslag op staande voet;
  • Ontslag met wederzijds goedvinden;
  • Opzegging van de arbeidsovereenkomst met instemming van de werknemer;
  • De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen na verkrijging van een ontslagvergunning van het UWV;
  • De kantonrechter kan verzocht worden de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De reden voor het ontslag bepaalt de instantie waar geprocedeerd moet worden. Het UWV is bevoegd een oordeel te geven in het geval van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of een ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid. Indien een andere reden ten grondslag ligt aan de wens de arbeidsovereenkomst te beëindigen, moet de route via de kantonrechter worden gevolgd.

Kosten ontslag werknemer

Iedere werknemer kan aanspraak maken op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt. De transitievergoeding is een forfaitaire vergoeding, waarbij het laatstverdiende salaris en de duur van het dienstverband een rol spelen. Eventuele verwijtbaarheid aan de zijde van een der partijen komt in de transitievergoeding niet tot uitdrukking.

Ontslaat u de werknemer met wederzijds goedvinden? Dan bespaart u procedurekosten en kunt u tot creatieve oplossingen komen.

Meer weten?

  • Stel uw vraag via het contactformulier, of
  • Maak een afspraak voor een gratis inloopspreekuur, of
  • Bel voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak op kantoor. U bereikt ons op: 020-4823141.