Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

Hoe gaat u om met een ex-werknemer die zich niet houdt aan het concurrentie- dan wel relatiebeding? Wat kunt u hiertegen doen?

(non-)Concurrentiebeding

Om te voorkomen dat een werknemer waar u veel tijd, energie en geld in hebt geïnvesteerd, de overstap maakt naar de concurrent, wordt vaak een zogenaamd (non-)concurrentiebeding overeengekomen. Wat is een concurrentiebeding waard en hoe kunt u de werknemer daaraan houden?

Meestal is het concurrentiebeding zo geformuleerd, dat de werknemer bij overtreding een boete verschuldigd raakt. Ook als de werknemer niet vrijwillig vertrekt, blijft een concurrentiebeding geldig!

De werknemer kan de rechter verzoeken het concurrentiebeding te vernietigen, dan wel te matigen.
Het beding moet redelijk zijn qua duur, omvang en geografisch bereik. Een rechter zal voornamelijk kijken naar het te beschermen belang van u als werkgever en deze afwegen tegen de belangen van de werknemer in kwestie.

Per 1 januari 2015 kan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding meer opgenomen worden, tenzij u een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Deze dient u dan uitgebreid te motiveren!
Heeft uw werknemer een concurrentiebeding overtreden? Of wenst u een concurrentiebeding overeen te komen met één van uw werknemers, maar twijfelt u over de voorwaarden en formulering? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend inleidend advies.