Vaststellingsovereenkomstcheck

Een werkgever die afscheid wil nemen van een werknemer biedt vaak een vaststellingsovereenkomst aan. Hebt u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? En wenst u zelf ook afscheid te nemen van de werkgever? Neem dan in aanmerking dat het eerste voorstel van de werkgever over het algemeen niet meteen het beste aanbod bevat. Er is vaak nog onderhandelingsruimte. U kunt de onderhandelingen over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst het beste overlaten aan een specialist.

Check vaststellingsovereenkomst

U kunt bij ons terecht voor:

 1. Een gratis check: wij adviseren u telefonisch of de vaststellingsovereenkomst WW-veilig is opgesteld.
 2. Een uitgebreide check voor € 200,00 incl. BTW. In veel gevallen bieden werkgevers een vergoeding aan voor de beoordeling van een vaststellingsovereenkomst. In dat geval is een uitgebreide beoordeling van een vaststellingsovereenkomst voor u gratis. Een uitgebreide beoordeling omvat een schriftelijk advies met betrekking tot:
  • Gevolgen voor een uitkering (zoals WW/Wia/Ziektewet);
  • Hoogte van de transitievergoeding;
  • Opzegtermijn;
  • Postcontractuele verplichtingen zoals concurrentie- en/of relatiebeding;
  • Eindafrekening.

Geeft de inhoud van ons advies aanleiding voor verdere onderhandelingen met de werkgever, dan spreken wij een vaste prijs met u af. Indien uit de onderhandelingen voortvloeit dat de werkgever alsnog de kosten van rechtsbijstand vergoedt, dan brengen wij onze kosten bij de werkgever in rekening en is het hele traject voor u derhalve kosteloos.

Upload hieronder uw vaststellingsovereenkomst en eventueel uw arbeidsovereenkomst, een recente salarisstrook en uw sociaal plan (indien van toepassing). Wij streven ernaar binnen een werkdag contact met u op te nemen.

  Bekijk de privacyverklaring voor meer uitleg omtrent de verwerking van uw (persoons)gegevens.