Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomstcheck

Een werkgever die afscheid wil nemen van een werknemer biedt vaak een vaststellingsovereenkomst aan. Hebt u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? En wenst u zelf ook afscheid te nemen van de werkgever? Bedenk dan dat het eerste voorstel van de werkgever over het algemeen niet meteen het beste aanbod bevat. Er is vaak nog onderhandelingsruimte. U kunt de onderhandelingen over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst het beste overlaten aan een specialist.

Check vaststellingsovereenkomst

Wij beoordelen de vaststellingsovereenkomst onder meer op de volgende punten:

  1. De einddatum. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de zogenaamde fictieve opzegtermijn, indien u aansluitend op het einde van het dienstverband recht wil hebben op een WW-uitkering;
  2. De transitievergoeding. Werknemers die onvrijwillig uit dienst treden hebben recht op een transitievergoeding. De hoogte van een transitievergoeding bij ontslag hangt af van het maandsalaris en de duur van het dienstverband;
  3. Vrijstelling van werkzaamheden. In veel gevallen wordt de werknemer na ondertekening van de overeenkomst tot einde dienstverband vrijgesteld van werk. Dit biedt de mogelijkheid op zoek te gaan naar een nieuwe werkkring;
  4. Concurrentie- en/of relatiebeding. Voor beide partijen moet het na einde dienstverband duidelijk zijn hoe en of betreffende bedingen van toepassing blijven na het einde van het dienstverband;
  5. Finale kwijting. Gebruikelijk is dat werknemer en werkgever over en weer finale kwijting verlenen. Het is daarom van belang zorgvuldig te controleren of alle zaken die u geregeld wenst te hebben, ook daadwerkelijk zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.

Onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst

Geeft de inhoud van ons advies aanleiding voor verdere onderhandelingen met de werkgever, dan voeren wij die onderhandelingen graag voor u. Vaak blijken werkgevers als onderdeel van een regeling bereid de kosten van rechtsbijstand te dragen en is het hele traject voor u derhalve kosteloos.

Upload hieronder uw vaststellingsovereenkomst en eventueel uw arbeidsovereenkomst, een recente salarisstrook en uw sociaal plan (indien van toepassing). Of bel voor een afspraak. U bereikt ons op 020 – 482 31 41.

    Bekijk de privacyverklaring voor meer uitleg omtrent de verwerking van uw (persoons)gegevens.