Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomstcheck

Een werkgever die afscheid wil nemen van een werknemer biedt vaak een vaststellingsovereenkomst aan. Over het algemeen bevat het eerste voorstel van de werkgever niet meteen het beste aanbod. Er is vaak nog onderhandelingsruimte. Wij nemen de onderhandelingen graag van u over. In veel gevallen is in het beëindigingsvoorstel al een voorziening opgenomen voor juridisch advies en heeft u zelf geen kosten. In andere gevallen spreken wij een redelijke vaste prijs met u af. Vaak worden de kosten van rechtsbijstand alsnog onderdeel van de vertrekregeling en is het gehele traject voor u kosteloos. 

Check vaststellingsovereenkomst

Wij beoordelen de vaststellingsovereenkomst onder meer op de volgende punten:

 1. De einddatum. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de zogenaamde fictieve opzegtermijn, indien u aansluitend op het einde van het dienstverband recht wil hebben op een WW-uitkering;
 2. WW-veilig? Wij beoordelen of de inhoud van de vaststellingsovereenkomst zodanig is geredigeerd dat u in beginsel recht heeft op een WW-uitkering. Van belang daarbij is dat uit de vaststellingsovereenkomst volgt dat het initiatief tot beëindiging van het dienstverband bij de werkgever ligt;
 3. De transitievergoeding. Werknemers die onvrijwillig uit dienst treden hebben recht op een transitievergoeding. De hoogte van een transitievergoeding bij ontslag hangt af van het maandsalaris en de duur van het dienstverband;
 4. Vrijstelling van werkzaamheden. In veel gevallen wordt de werknemer na ondertekening van de overeenkomst tot einde dienstverband vrijgesteld van werk. Dit biedt de mogelijkheid op zoek te gaan naar een nieuwe werkkring;
 5. Concurrentie- en/of relatiebeding. Voor beide partijen moet het na einde dienstverband duidelijk zijn hoe en of betreffende bedingen van toepassing blijven na het einde van het dienstverband;
 6. Finale kwijting. Gebruikelijk is dat werknemer en werkgever over en weer finale kwijting verlenen. Het is daarom van belang zorgvuldig te controleren of alle zaken die u geregeld wenst te hebben, ook daadwerkelijk zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.

Upload uw vaststellingsovereenkomst

Upload hieronder uw vaststellingsovereenkomst (als pdf-bestand) en eventueel uw arbeidsovereenkomst, een recente salarisstrook en uw sociaal plan (indien van toepassing). Na ontvangst van uw stukken nemen wij binnen 24 uur contact met u op om de mogelijkheden met u door te nemen. Hieraan zijn vanzelfsprekend geen kosten verbonden.

Beschikt u (nog) niet over een digitale versie van de vaststellingsovereenkomst? Stuur dan een e-mail naar: info@adtadvocaten.nl of bel voor het maken van een afspraak voor ons vrijblijvend inloopspreekuur: 020-4823141.

 • Max. bestandsgrootte: 2 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 2 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 2 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 2 MB.
  Bekijk de privacyverklaring voor meer uitleg omtrent de verwerking van uw (persoons)gegevens.