Heeft u een slapend dienstverband? Kom in actie.

Wat is een slapend dienstverband?

Indien u langer dan twee jaar ziek bent en uw werkgever u geen loon meer betaalt, maar u wel in dienst houdt, spreken we van een slapend dienstverband. Waarom kiest een werkgever hiervoor? Dat houdt veelal verband met de wettelijke transitievergoeding. Deze wettelijke transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop een werknemer recht heeft als hij ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer.

Hoge Raad: verplicht einde aan ‘slapend dienstverband’.

De Hoge Raad heeft zich in zijn uitspraak van 8 november 2019 uitgelaten over de (on)toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. Samengevat komt de uitspraak van de HR hierop neer: sinds de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ (die ingaat per 1 april 2020), waaruit volgt dat werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, gaat het argument dat een werkgever op hoge kosten wordt gejaagd, niet meer op. Bovendien is duidelijk dat de wetgever af wil van de ‘slapende dienstverbanden’. Op grond daarvan brengt de eis van ‘goed werkgeverschap’ mee dat een werkgever een werknemer niet in een ‘slapend dienstverband’ mag houden, om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Op de werkgever rust dus de verplichting om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen, met betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Wat betekent dit voor u als werknemer?

Indien u twee jaar arbeidsongeschikt bent kunt u uw werkgever verzoeken om de arbeidsovereenkomst met u te beëindigen, bijvoorbeeld door middel van een vaststellingsovereenkomst. Uw werkgever moet, in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad, hieraan meewerken in het kader van goed werkgeverschap én aan u de wettelijke transitievergoeding voldoen. Weigert uw werkgever, dan raakt uw werkgever schadeplichtig.

Meer weten?

  • Stel uw vraag via het contactformulier, of
  • Maak een afspraak voor een gratis inloopspreekuur, of
  • Bel voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak op kantoor. U bereikt ons op: 020-4823141.