ex-werknemer overtreedt concurrentiebeding

Ontslag op staande voet van tafel wegens onduidelijk sanctiebeleid werkgever

Bij een ontslag op staande voet speelt niet alleen de vraag of de reden voor ontslag op staande voet objectief gezien dringend genoeg is, maar doorslaggevend is de vraag of de reden voor ontslag op staande voet subjectief gezien dringend genoeg is.

Als iemand heeft gestolen van zijn werkgever, is ieder weldenkend mens het erover eens dat het een geldige reden is voor ontslag op staande voet. Dat is de objectieve toets. Voor de subjectieve toets wordt gekeken naar de vraag of de reden ook daadwerkelijk voor de werkgever als een zo ernstige dringende reden is ervaren, dat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is. Dat moet blijken uit het handelen van de werkgever en onder meer het gehanteerde beleid. Zo schreef ik eerder dat het ontslag van een Kruidvat medewerkster in stand werd gelaten nadat dat zij zonder toestemming onder werktijd gebruik had gemaakt van een gratis tester. Ogenschijnlijk levert dit niet direct een objectieve reden op voor ontslag op staande voet, maar de rechter achtte hier doorslaggevend dat de werkgever een zerotolerance beleid voert en zij een belang heeft bij strikte naleving.

Onduidelijk beleid

Uit een recente uitspraak van de kantonrechter te Utrecht, blijkt dat een onduidelijk sanctiebeleid van de werkgever aan de geldigheid van een ontslag op staande voet in de weg kan staan. Een werknemer van een glaszetbedrijf is al enkele jaren in dienst, als hij op enig moment de veiligheidsregels overtreedt door onder een in de lucht hangende stapel glas van 400 kg door te lopen. De werknemer wordt op staande voet ontslagen. De werkgever stelt dat zij in haar bedrijfsreglement heeft opgenomen dat overtreding van de veiligheidsmaatregelen een dringende reden oplevert en de werknemer dus een gewaarschuwd man was.

De rechter oordeelt dat naarmate een werkgever duidelijker heeft gewaarschuwd dat bepaalde gedragingen een ontslag op staande voet zullen kunnen opleveren, een ontslag eerder als terecht gegeven zal worden aanvaard. Het bedrijfsreglement was echter niet duidelijk genoeg volgens de rechter, nu het reglement aangeeft dat eerst wordt gewaarschuwd en dat bij herhaalde overtreding of zeer ernstige nalatigheid op het naleven van de voorschriften kan worden overgegaan tot ontslag op staande voet. Dat het onder een hangende last doorlopen (steeds) een dringende reden oplevert vermeldt het veiligheidsboekje niet en dus vernietigt de rechter het ontslag op staande voet.

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan een bedrijfsreglement en de formulering hiervan. Wilt u meer informatie of hulp en advies bij het opstellen van een bedrijfsreglement? Neem dan contact op met ons kantoor via het telefoonnummer 020 – 482 31 41. U kunt ons ook een e-mail sturen: info@adtadvocaten.nl