Stappenplan bij een zieke werknemer

Een werknemer die als gevolg van ziekte niet kan werken, of maar deels kan werken, is arbeidsongeschikt. In het dagelijks taalgebruik spreken we over een zieke werknemer. Hoewel arbeidsongeschikt de lading juridisch beter dekt, hanteren wij het begrip “ziek”.

Hoe en wanneer begint een werkgever aan de re-integratie van een zieke werknemer? Hoe gaat een werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk? Behoudt een werknemer tijdens ziekte altijd recht op loon? Hoe wordt een loonsanctie voorkomen? Zomaar een aantal vragen waaruit volgt dat bij  verzuim van een zieke werknemer een hoop komt kijken. Van belang is dan ook dat u als werkgever de juiste stappen doorloopt. De voor werkgevers cruciale stappen tijdens arbeidsongeschiktheid van een werknemer hebben wij uiteengezet in een stappenplan. Dat stappenplan treft u hier aan: Stappenplan bij een zieke werknemer.

Heeft u na het lezen van het stappenplan nog behoefte aan overleg? Bel gerust (020-4823141) of leg uw casus voor per e-mail (info@adtadvocaten.nl).