Ontslagvergoeding

Vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Hebt u een vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Een werkgever die een werknemer wil ontslaan, kan aan de werknemer een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst voorleggen. In deze overeenkomst staan afspraken over het ontslag. Wat moet in een zo’n overeenkomst worden opgenomen?

In de vaststellingsovereenkomst dient in ieder geval te staan dat het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever ligt en dat er geen sprake is van een dringende reden. Dat zijn de belangrijkste punten waarop het UWV toetst bij de toekenning van een WW-uitkering. Daarnaast toetst het UWV of de opzegtermijn in acht is genomen. Uw opzegtermijn kunt u terugvinden in uw arbeidsovereenkomst, CAO of in de wet. Indien niet de juiste opzegtermijn is gehanteerd, kan dit gevolgen hebben voor de ingangsdatum van uw uitkering.

Partijen zijn verder vrij om afspraken te maken in de vaststellingsovereenkomst. Het antwoord op onderstaande vragen wordt vaak opgenomen:

 • Op welke datum eindigt de arbeidsovereenkomst?
 • Blijft de werknemer tot aan de einddatum werken of hoeft hij/zij niet meer te werken?
 • Worden de vakantiedagen uitbetaald bij de eindafrekening?
 • Hoe hoog is de ontslagvergoeding?
 • Wat gebeurt er met uw pensioen?
 • Krijgt de werknemer een (positief) getuigschrift?
 • Komt een concurrentie- en/of relatiebeding te vervallen?
 • Worden de juridische kosten vergoed?
 • Mag de werknemer op kosten van de werkgever een outplacementtraject en/of scholing volgen?
 • Moeten bedrijfseigendommen worden ingeleverd?
 • Verklaart u beiden na ondertekening niets meer van elkaar te vorderen te hebben buiten hetgeen in de vaststellingsovereenkomst is overeengekomen?

Voor werknemers in het onderwijs, de zorg en voor ambtenaren gelden vaak bijzondere (extra) voorzieningen. Het is verstandig daaromtrent iets op te nemen in de vaststellingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Het is niet verstandig om meteen in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst. Het eerste voorstel is vaak niet het beste voorstel! Wij beoordelen gratis voor u of een beter voorstel haalbaar is. U kunt de vaststellingsovereenkomst uploaden en/of u aanmelden voor ons gratis inloopspreekuur op onze goed bereikbare locaties. U kunt ook uw situatie telefonisch voorleggen aan een van onze medewerkers. Wij zijn gevestigd in Landsmeer (nabij Amsterdam) en Bussum en hebben daarnaast goed bereikbare spreekuurlocaties in Almere, Amsterdam, Zaandam en Den Haag.