Ontslagvergoeding

Ontslag door gebruik sociale media

May 29, 2015

In deze bijdrage van ADT Advocaten, gespecialiseerd in arbeidsrecht en ambtenarenrecht, staan we stil bij ontslag in relatie tot uitlatingen van werknemers op de sociale media.
Uitlatingen op twitter, facebook en zelfs whatsapp lijken een onuitputtelijke bron te worden voor een ontslag. Soms een ontslag op staande voet, maar ook ontbinding van de arbeidsovereenkomst of na overleg en toetsing (check) door een advocaat, via een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst).

Hoewel geplaatste berichtjes en afbeeldingen soms de grens van het betamelijke overschrijden, leveren ze lang niet altijd een voldoende gewichtige grond op voor een ontslag.

Enkele voorbeelden uit de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk.

Ongeldig ontslag op staande voet vanwege whatsapp-berichtje
De discussie omtrent de vraag of sprake is van een rechtsgeldig ontslag op staande voet strekt zich tegenwoordig mede uit tot onderlinge privéberichtjes van collega’s. In een recente uitspraak oordeelde de rechter dat een whatsapp-berichtje met een afbeelding van een grafsteen en een lijkwagen met vermelding van de naam waarmee de leidinggevende werd aangeduid, geen dringende reden is voor ontslag op staande voet[1]. De rechter vond dat het berichtje voor meerderlei uitleg vatbaar was en woog mee dat niet duidelijk was hoe de leidinggevende het berichtje heeft opgevat. Wat ons betreft een dubbeltje op z’n kant. De rechter had ook meer in de lijn van de werkgever kunnen redeneren.

Geldig ontslag na waarschuwing en aangeboden ‘hulp’ werkgever
Tot een einde van de arbeidsovereenkomst kwam het wel in de volgende zaak. Een werknemer plaatste discriminerende berichtjes op facebook en op twitter .[2] Gezien het feit dat zijn uitlatingen niet gericht waren tegen bepaalde werknemers of cliënten, achtte de rechtbank weliswaar geen grond aanwezig voor ontslag op staande voet, maar werd de arbeidsovereenkomst wel ontbonden wegens een verandering in de omstandigheden. Deze werden gevonden in de volgende feiten: de werknemer is meerdere malen op zijn onaanvaardbare gedrag aangesproken, heeft een officiële waarschuwing gekregen en hem is zelfs hulp aangeboden door de werkgever omdat hij zichzelf verbaal niet onder controle had. Dit aanbod had de werknemer echter afgeslagen.

Geldig ontslag na privé-fotoreportage tijdens werktijd
Ook werd een geldig ontslag op staande voet aangenomen in een zaak waarin een dochter van een verpleegkundige foto’s op facebook plaatste van zichzelf op de intensive care –de afdeling waar haar moeder werkzaam was.[3] De foto’s werden gemaakt ten behoeve van het portfolio van de dochter, die meedeed aan een miss-verkiezing. Daarnaast had de verpleegkundige haar collega’s ervan overtuigd dat er toestemming was voor de fotoshoot, hetgeen achteraf niet zo bleek te zijn. Evenals in de hiervoor genoemde zaak werd hier geen dringende reden aanwezig geacht, maar volgde wel een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het handelen van de verpleegster veroorzaakte volgens de rechter een vertrouwensbreuk. Daarom vond de rechter dat de arbeidsovereenkomst moest eindigen..

Geldig ontslag na beledigen van werkgever op facebook
De betreffende werknemer zat op zwart zaad en vroeg een voorschot op zijn loon. Dat voorschot kreeg hij niet. Vervolgens plaatste de werknemer een zeer beledigend bericht over zijn werkgever op facebook. Een dergelijke uitlating betekende het einde van de carrière van de werknemer.[4] De werknemer bood nog wel excuses aan, maar dat hielp hem niet. De rechter overwoog dat facebook niet privé is, aangezien door ‘vrienden’ screenshots kunnen worden gemaakt, en zo iedereen op de hoogte kan raken van beledigende uitlatingen.

Onbehoorlijk bejegenen van cliënt via facebook
Ook de onbehoorlijke bejegening van een twaalfjarige door een pedagogisch medewerker leverde grond op voor een ontslag.[5] De twaalfjarige ontving van de pedagogisch medewerker via facebook intimiderende berichtjes. De pedagogisch medewerker betwiste dat hij de berichten had verzonden en stelde dat iemand anders dat via zijn account gedaan zou hebben. Dit werd echter niet aannemelijk geacht. Ook deze carrière kwam vroegtijdig tot een einde.

De les die werknemers kunnen trekken uit deze voorbeelden is: denk goed na voordat er iets wordt geplaatst op sociale media. Impulsief handelen kan werknemers in grote problemen brengen.
Werkgevers zouden er wat ons betreft in het kader van de noodzakelijke dossieropbouw, goed aan doen heldere regels op te nemen in een bedrijfsreglement of personeelshandboek over uitlatingen op sociale media. Daarbij is het vanuit juridisch oogpunt verstandig te vermelden welke sanctie bij overtreding van deze regels zal worden toegepast.

Hebt u deze bijdrage met belangstelling gelezen? Like ons op Facebook.