Ontslagvergoeding

Eenzijdig wijzigen. Mag dat?

February 23, 2015

Op 19 januari maakte warenhuis V&D bekend eenzijdig te gaan snijden in het loon en de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Op 23 februari 2015 oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam dat de eenzijdige wijziging niet geoorloofd is. Wanneer mag een werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

Eenzijdig wijzigingsbeding

De werkgever kan in de arbeidsovereenkomst een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding opnemen. Dit biedt de werkgever echter geen vrijbrief de arbeidsvoorwaarden naar eigen inzicht te wijzigen: er dient altijd een belangenafweging plaats te vinden. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen als hij kan aantonen dat hij een zwaarwegend belang heeft bij de wijziging, zodat het belang van de werknemer moet wijken.

Redelijkheid en billijkheid

Indien de werkgever geen eenzijdig wijzigingsbeding heeft opgenomen in de arbeidsovereenkomst, betekent dat niet dat de werkgever de arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig kan wijzigen. Of de werkgever eenzijdig een wijziging kan doorvoeren, moet dan beoordeeld worden aan de hand van de eisen van redelijkheid en billijkheid. Uit de jurisprudentie blijkt met name dat de werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig kan wijzigen, indien hij kan aantonen dat er zwaarwegende bedrijfseconomische redenen zijn. De werkgever kan in beginsel geen eenzijdige wijzigingen doorvoeren met slechts de bedoeling de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren en/of puur het verhogen van de winst.

Goed werkgeverschap/werknemerschap

De werknemer mag daarentegen niet iedere wijziging van de arbeidsvoorwaarden weigeren. Indien een voorstel als ‘redelijk’ kan worden beschouwd, mag de werknemer deze niet weigeren op grond van goed werknemerschap. Uit de jurisprudentie blijkt dat er aan de hand van drie vragen bekeken wordt of een werkgever tot wijziging mag overgaan, te weten:
1) Is er sprake van gewijzigde omstandigheden die aanpassing van de arbeidsvoorwaarden noodzakelijk maken?
2) Is het voorstel redelijk gezien de omstandigheden?
3) Kan de wijziging in redelijkheid van de werknemer worden gevergd?

De uitkomst is altijd afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Van belang is dat de werkgever de nodige zorgvuldigheid in acht dient te nemen.

Voor verdere vragen kunt u ons vrijblijvend bellen op 020 – 482 31 41 of mail ons (info@adtadvocaten.nl) Bij ons is het eerste advies altijd gratis.