Ontslagvergoeding

Cao sportvereniging biedt meer ruimte voor meer tijdelijke contracten

Sinds 1 juli 2015 mogen werkgevers nog maar drie tijdelijke contracten aanbieden in twee jaar tijd aan hun werknemers. De periode om deze zogenaamde keten te doorbreken is van drie maanden verlengd naar zes maanden. Het doel van deze wetswijziging is dat werknemers eerder een vast contract aangeboden krijgen. In de sportbranche is echter weinig behoefte aan een vast contract. Veel werknemers bij sportclubs zien hun werk als een bijbaan en willen dan ook geen vast contract. In de nieuwe cao wordt daarom een uitzondering op de wettelijke regeling toegestaan. De cao biedt ruimte voor zes tijdelijke contracten in vier jaar tijd. Sportverengingen dienen in de individuele arbeidsovereenkomst vast te leggen dat de cao van toepassing is.

Hebt u vragen of bent u op zoek naar meer informatie over de Wet Werk en Zekerheid en de uitzondering op de ketenregeling? Neem dan contact op. Bekijk ook het factsheet.