Ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding: wanneer hebt u daar recht op?

Een ontslagvergoeding: Bent u benieuwd of u daarvoor in aanmerking komt? En hoe hoog is die ontslagvergoeding dan precies?

Ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)

Indien er een redelijke grond is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, wordt vaak geprobeerd in onderling overleg  afspraken te maken over het ontslag. De gemaakte afspraken worden in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst opgenomen. Het voordeel van een “ontslag met wederzijds goedvinden” is dat het voeren van een procedure niet nodig is. Vrijwel altijd wordt bij een ontslag met wederzijds goedvinden een ontslagvergoeding aangeboden aan de werknemer. Over de hoogte kan vaak onderhandeld worden, afhankelijk van de omstandigheden.

Ontslagvergoeding na ontslag via het UWV

Indien er sprake is van ontslag wegens reorganisatie of ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, en onderling overleg is er niet gevoerd of heeft tot niets geleid,  dient de werkgever aan het UWV  toestemming te vragen om de arbeidsovereenkomst te mogen beëindigen. Indien de werkgever toestemming krijgt van het UWV, zal de werkgever de arbeidsovereenkomst “opzeggen”. De wet bepaalt dat u bij opzegging recht hebt op de transitievergoeding indien u minstens 24 maanden in dienst bent geweest bij de werkgever. Om te bepalen of u 24 maanden in dienst bent geweest, worden alle arbeidsovereenkomst die elkaar hebben opgevolgd meegeteld, tenzij tussen arbeidsovereenkomsten een periode van langer dan zes maanden heeft gezeten.

Ontslagvergoeding na ontslag via de rechter

Indien er sprake is van een ontslag om een andere reden dan langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden, dient de werkgever de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Indien de kantonrechter meegaat in dit verzoek, zal de kantonrechter in beginsel de transitievergoeding toekennen aan de werknemer, indien deze minstens 24 maanden in dienst is geweest, tenzij  er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. In dat geval wordt geen vergoeding toegekend. Indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever, kan de rechter een aanvullende vergoeding toekennen. Er zijn geen richtlijnen die bepalen hoe hoog een dergelijke aanvullende vergoeding moet zijn.  Omdat het nieuwe ontslagrecht nog  maar kort geldt, is er nog geen eenduidige  lijn te ontdekken in de uitspraken over  aanvullende vergoedingen.

Ontslagvergoeding bij niet verlengen contract

Bent u 24 maanden in dienst op basis van een contract voor bepaalde tijd en besluit de werkgever uw contract niet te verlengen? Ook in dat geval heeft de werknemer recht op de transitievergoeding.

Ontslagvergoeding bij zelf opzeggen arbeidsovereenkomst

Om in aanmerking te komen voor een ontslagvergoeding is vereist dat het initiatief tot ontslag van de werkgever komt. Indien u zelf opzegt, hebt u dus geen recht op een vergoeding.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De eerste 10 jaar van het dienstverband bedraagt de vergoeding 1/6 van het maandsalaris per volle zes maanden dienstverband. Voor de jaren daarna bedraagt de vergoeding 1/4 van het maandsalaris per volle zes maanden dienstverband. De transitievergoeding is maximaal € 75.000,- bruto of het totaal van één jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000,- bruto.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons voor een gratis en vrijblijvende beoordeling van uw situatie.