ontruiming huurwoning

Ontruiming huurwoning

Dreigende ontruiming huurwoning

Wanneer een ontruiming van de woning dreigt komt er een hoop op u af. Het is van groot belang dat u verweer voert tegen een dreigende ontruiming.

Wanneer ontruiming?

Een verhuurder mag pas overgaan tot ontruiming van een woning nadat er toestemming van de kantonrechter is verkregen. Toestemming wordt in beginsel verleend bij een huurachterstand van drie maanden of wanneer u ernstige overlast veroorzaakt.

Wanneer uw verhuurder een procedure bij de kantonrechter is gestart, hebt u de mogelijkheid verweer te voeren. U mag dat zelf doen (bij de kamer voor kantonzaken is inschakeling van een advocaat niet verplicht), maar verstandiger is – gezien de belangen – een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. De kantonrechter zal vervolgens de belangen van u als huurder afwegen tegen de belangen van de verhuurder. Wanneer de kantonrechter tot het oordeel komt dat het belang van de verhuurder bij de ontruiming zwaarder weegt dan uw belang, dan kan de kantonrechter u veroordelen de woning te ontruimen. Vaak is een voorwaardelijke ontruiming nog haalbaar. Wanneer u niet tijdig voldoet aan het vonnis, dan mag de verhuurder de woning ontruimen en uw spullen uit de woning verwijderen.

Hoger beroep

Tegen het vonnis kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof. Let wel: het instellen van hoger beroep schorst de tenuitvoerlegging van het vonnis niet. Een mogelijkheid om de ontruiming van de woning alsnog voorlopig tegen te houden is het starten van een zogenaamd executiegeschil (kort geding).

De advocaten van ADT Advocaten hebben ruime ervaring met het voorkomen van een ontruiming. Wanneer u wordt geconfronteerd met een dreigende ontruiming, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons kantoor. Samen met u gaan we kijken naar de beste aanpak om ontruiming te voorkomen. Voor wat betreft de kosten: in veel gevallen kan een beroep worden gedaan op gefinancierde rechtsbijstand. Zie ook onze pagina Tarieven. U betaalt dan enkel een eigen bijdrage. U vindt onze vestigingen in Landsmeer (nabij Amsterdam) en Bussum. Daarnaast kunt u voor ons gratis inloopspreekuur terecht in Den Haag en Amsterdam.