second opinion rechtsbijstandverzekering

Second opinion rechtsbijstandsverzekeraar

Heeft u een kwestie aangebracht bij uw rechtsbijstandsverzekeraar, maar hebt u te horen gekregen dat uw zaak niet kansrijk is of dat de kwestie niet onder de dekking valt? Of bent u niet tevreden over de wijze waarop uw zaak door de rechtsbijstandverzekeraar wordt aangepakt? Twijfelt u over de aanpak van de jurist die uw zaak in behandeling heeft? U wilt toch achteraf niet met vragen blijven zitten als: is alles wel goed gegaan? Is het maximale resultaat wel bereikt? Vraag dan op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar een second opinion aan!

Second opinion door advocaat op kosten van de verzekeraar

Rechtsbijstandverzekeraars beoordelen in eerste instantie, nadat u de zaak hebt aangemeld, of een kwestie al dan niet onder de dekking valt. Dikwijls  wordt een zaak niet in behandeling genomen of wordt een zaak afgewezen, omdat de verzekeraar van mening is dat de zaak niet kansrijk is en/of dat de kwestie buiten de dekkingsvoorwaarden vallen. Ook in het geval de rechtsbijstandsverzekeraar wel uw zaak besluit te behandelen, maar u niet tevreden bent over de behandeling, kunt u een second opinion aanvragen.

Second opinion geschillenregeling rechtsbijstandverzekeraar

Daarvoor bestaat de zogenaamde geschillenregeling. De geschillenregeling geeft u het recht  om op kosten van de verzekeraar de advocaat van uw keuze in te schakelen voor een second opinion. Zien wij wel mogelijkheden/kansen? De rechtsbijstandsverzekeraar kan dan besluiten ons oordeel te volgen en alsnog dekking te bieden, of de zaak verder in behandeling te nemen.

kosten?

U kunt als klant van een rechtsbijstandsverzekeraar altijd een advocaat naar keuze inschakelen voor een second opinion. De kosten die daarmee gemoeid zijn worden gedragen door de rechtsbijstandsverzekeraar.

Wij geven regelmatig second opinions op het gebied van arbeidsrecht (zoals ontslag, loonvordering, vaststellingsovereenkomst en opzegging arbeidsovereenkomst) en met betrekking tot andere juridische geschillen. U kunt onze advocaten verzoeken om een second opinion.

Heeft u vragen over een second opinion op kosten van de verzekeraar? Neemt u gerust vrijblijvend contact op met ons.