incasso advocaat

Incasso

Wordt uw factuur niet betaald?

Onze advocaten hebben ruime ervaring met incassotrajecten. Over het algemeen begint een incassotraject met een heldere sommatiebrief. Mocht dat niet leiden tot betaling of een oplossing, dan kunnen wij voor u een incassoprocedure aanhangig maken.

Rente en kosten bij incasso

Naast de hoofdsom worden de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. Met een vonnis kunnen wij executiemaatregelen treffen.

Faillissement aanvragen

Indien u het vermoeden heeft dat uw debiteur uw factuur niet kan betalen, is het aanvragen van het faillissement soms de enige optie. Bij betalingsonwil kan een faillissementsaanvraag een effectief pressiemiddel zijn.

Wordt uw factuur niet betaald en komt u er onderling niet uit? Overweeg dan gebruik te maken van de diensten van een van onze incasso-advocaten. Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie.